Novo mesto: Občina plačuje najemnino in vse kaže, da bo tako tudi ostalo

Stavba na Topliški cesti 2 v Novem mestu, bolj znana kot "rumena kocka", v kateri gostujeta RIC in mestno redarstvo.

Novembra je bila na novomeškem okrožnem sodišču sedma obravnava v tožbi Mestne občine Novo mesto zoper podjetje Protekt Dolenjska v zadevi okoli najemnine in plačila stroškov za stavbo na Topliški 2, v kateri gostujeta RIC in mestno redarstvo. Sledila je sodba, ki še ni pravnomočna, iz nje je razvidno, da je občina uspela le pri zaračunavanju DDV-ja na prefakturirane stroške. Podatki kažejo, da je občina podjetju doslej nakazala skoraj 2,8 milijona evrov.

Mestna občina Novo mesto je leta 2014 zoper podjetje Protekt Dolenjska vložila tožbo, predmet je bil ničnost najemne pogodbe in vračilo zneska v višini 335.243,49 evra s pripadki, podrejeno s spremembo najemne pogodbe in plačila zneska 335.243,49 evra s pripadki, nato pa razširjeno na 742.790,79 evra s pripadki. (Pripadki pomenijo zamudne obresti in ostali stroški.)

Na Okrožnem sodišču v Novem mestu je bilo 7 obravnav, in sicer štiri v letu 2015, leta 2016 ni bilo nobene obravnave, v letu 2017 so bile tri, kažejo podatki v spletni bazi Gvin.com. Zadnja obravnava je bila 10. novembra 2017.

Župan Gregor Macedoni je nato na seji občinskega sveta, ki je bila 1. februarja letos, svetnikom poročal, da je občina prejela sodbo, kjer je sodišče delno ugodilo tožbenemu zahtevku občine, in sicer je odločilo, da je najemna pogodba delno nična. Vendar pa je delno nična samo v delu, ki se nanaša na pribitek davka na dodano vrednost (DDV) na bruto znesek prefakturiranih stroškov. V tožbi pa niso uspeli v delu, ki določa, da višina najemnine in vseh ostalih stroškov, ki so vezani na pogodbo, temelji na mesečnem indeksu inflacije. Povedal je še, da se je občina pritožila na sodbo, v delu, kjer jim je sodišče zahtevek po tožbi zavrnilo.

Podoben odgovor iz občine smo prejeli tudi mi, ko smo spraševali o sodbi, na vprašanje o stroških pa so odgovorili, da je imela občina s tožbo doslej stroške v višini 8.221,34 evra. Ker sodba še ni pravnomočna, so “zaenkrat poravnali samo stroške za odvetniške storitve”. Znano je sicer, da so v postopku sodelovali tudi izvedenci finančne stroke, stroške pa je do pravnomočnosti poravnal tisti, ki jih je predlagal. Glede na odgovor z mestne občine, kjer govorijo o stroških odvetnikov, lahko domnevamo, da je bil to Protekt Dolenjska. Dodajmo, da so mediji poročali, da se je na sodbo pritožilo tudi to podjetje, o vsem bo zdaj odločalo Višje sodišče v Ljubljani.

Kaj pomeni prvostopenjska odločitev novomeškega sodišča?

Iz županove razlage je razvidno, da je sodišče občini v prid razsodilo le v delu, ki se nanaša na plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) na prefakturirane stroške (20 ali 22 odstotkov). Ta del jim bi podjetje Protekt Dolenjska moralo vrniti, posledično bi podjetje na podlagi pravnomočnosti tožbe preveč zaračunani DDV lahko zahtevalo od države. Poenostavljeno povedano to pomeni, da bi podjetje Protekt Dolenjska Mestni občini Novo mesto vrnilo preveč zaračunani DDV, nato pa bi ta znesek prek Finančne uprave RS (Furs) kot vračilo zahteval od države. Občina pa ni uspela v zahtevi pri indeksaciji mesečnih zneskov za najemnino. Očitno je tudi, da občina ni uspela v delu, ki se nanaša na ničnost pogodbe kot celote, če je bilo to v celoti sploh zahtevano.

Spomnimo. Mestna občina Novo mesto in družba Protekt Dolenjska sta junija 2011 sklenila najemno pogodbo za stavbo na Topliški cesti 2, kamor sta se preselila Razvojno-izobraževalni center (RIC) in mestno redarstvo. Pogodbo, po kateri je trenutna mesečna najemnina okoli 33 tisoč evrov (z davkom), je podpisal prejšnji župan Alojz Muhič. Tožba, o kateri zdaj govorimo, je bila vložena še v njegovem času, to je pred volitvami 2014. Zdajšnji župan je pogodbo kot takšno ocenjeval kot škodljivo in pri tem ni bil edini. Napovedoval je tudi spremembe pri tem.

Doslej plačali skoraj 2,8 milijona evrov

Po podatkih spletne baze Erar (nekdanji Supervisor) je Mestna občina Novo mesto podjetju Protekt Dolenjska v lasti Matije Bradača od aprila 2012 do danes nakazala 2.797.118 evrov. Plačila so precej razdrobljena, tudi z manjšimi zneski, na vsake toliko časa pa občina izvede večja nakazila. Tako je 17. januarja 2018 Protektu Dolenjska nakazala 100.723,56 evra. Znesek preko 100.000 evrov je bil nakazan tudi 21. septembra 2017, maja 2017 pa je bilo skupno nakazanih 171.546,02 evrov.

V letu 2017 je Mestna občina Novo mesto podjetju Protekt Dolenjska nakazala 379.656,52 evra. Iz členitve nakazil lahko sklepamo, da je občina poravnavala prefakturirane stroške in plačevala najemnino skladno s pogodbo.

Pogodba je sklenjena za 20 let, poročali smo že, da bo najem poslovnih prostorov občino stal okoli 8 milijonov evrov. Pogodba je bila tudi notarsko zastavljena in overjeno tako, da jo brez soglasja obeh partnerjev (občine in podjetja) ni možno prekiniti.

Nakazila Mestne občine Novo mesto na račun podjetja Protekt Dolenjska, od aprila 2012 do februarja 2018. (vir: Erar)

Vir: erar.transakcije

J. M.