Novo mesto: Ob obisku bolnišnice tudi o visokih naložbah

(vir: arhiv)

Minister za zdravje Janez Poklukar je skupaj z državnim sekretarjem Francem Vindišarjem danes obiskal Splošno bolnišnico Novo mesto. Na srečanju z vodstvom bolnišnice so govorili o naložbah, pa tudi o velikem kadrovskem pomanjkanju kadrov na pediatriji.

V Splošni bolnišnici Novo mesto se že nekaj časa srečujejo s pomanjkanjem pediatrov in zdravnikov v urgentnem centru. Po zagotovilu ministra bodo naredili vse, da zagotovijo vse programe. Pri pediatriji naj bi rešitev iskali skupaj z zdravstvenim domom.

V SB Novo mesto se s pomanjkanjem zdravnikov srečujejo že od vsega začetka. Urgentnih zdravnikov na začetku namreč ni bilo, zdaj sicer prihajajo “v sistem, a se ne zaposlujejo v urgentnih centrih, ampak v zdravstvenih domovih, kjer so pogoji dela nekoliko lažji”, je danes povedala direktorica Milena Kramar Zupan.

Pomanjkanje urgentnih zdravnikov je po njenih besedah še posebej pereče od lani, ko je odšlo kar pet internistov, “kar je zelo težko nadomestiti”. Nastalo luknjo trenutno mašijo z zunanjimi izvajalci, kar pa ni dolgoročna sistemska rešitev. Zato veliko pričakujejo od predlaganih sistemskih rešitev na področju kadrovske organizacije v urgentnih centrih.

Podobne težave v bolnišnici beležijo na področju pediatrije, saj dve zdravnici pediatrinji odhajata na primarno raven. Gre za dve od šestih pediatrinj, ki polno dežurajo, kar bo povzročilo veliko težavo pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva oz. urgence na pediatriji. Rešitev bodo iskali skupaj z zdravstvenim domom, da bi s skupnimi močmi, tako z njihovimi pediatri kot pediatri zdravstvenega doma, vendarle zagotovili 24-urno zdravstveno varstvo za otroke.

Več milijonske investicije

Ministrstvo med drugim namerava v Novem mestu pristopiti h gradnji negovalne bolnišnice, katere vrednost je ocenjena na več kot 10 milijonov evrov, od katerih bo 3,8 milijona evropskih sredstev.

Načrtujejo tudi tri energetske sanacije v višini osem milijonov evrov, v teku je zamenjava izrabljenega aparata za magnetno resonanco.

V času covid-19 več kot 1100 bolnikov

Nasploh je minister danes pohvalil bolnišnico in Zdravstveni dom Novo mesto za opravljeno delo v času epidemije covida-19. Bolnišnica je namreč v času epidemije obravnavala več kot 1100 bolnikov s covidom-19. Povedal je, da je bolnišnici uspelo tudi praktično v celoti realizirati programe, v zadnjih letih pa tudi posluje s presežkom, “kar je temelj za dober strokoven razvoj in razvoj vseh dejavnosti, ki jih Dolenjska potrebuje”.

Kramar Zupanova se je ministru in državnemu sekretarju zahvalila za konstruktiven pristop pri reševanju problematike delovanja Urgentnega centra, še posebej na področju pediatrije.

Minister Poklukar je povedal, da je v zdravstvenem sistemu trenutno 700 zdravnikov več kot leta 2016, a je hkrati narasla raven kakovosti obravnave, kar zahteva več kadra.

M. D.