Novo mesto: Novi podžupan Peter Kostrevc

Zaradi prevzema vodenja podjetja Komunala Novo mesto s 1. marcem 2021, je Bojan Kekec podal odstopno izjavo z mesta podžupana Mestne občine Novo mesto, so sporočili z Mestne občine Novo mesto.

Župan Gregor Macedoni je imenoval novega podžupana Petra Kostrevca, ki bo pokrival enaka delovna področja kot njegov predhodnik.

Peter Kostrevc bo deloval kot nepoklicni podžupan. Zaposlen je v podjetju URSA SLOVENIJA d. o. o., kjer je odgovoren za zagotavljanje kakovosti izdelkov. Peter Kostrevc že drugi zaporedni mandat opravlja funkcijo člana občinskega sveta, izvoljenega na listi SDS, kjer je v mestnem odboru stranke tudi njen podpredsednik. Kot občinski svetnik opravlja funkcijo predsednika Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet, prav tako je tudi član Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti in Odbora za gospodarstvo. Aktiven je tudi kot član Sveta KS Bučna vas, opravlja tudi funkcijo predsednika Sveta zavoda OŠ Grm. V vseh svetih zavodov, kjer aktivno sodeluje, je njegova želja doprinos k še večji kakovosti dela ter njegovi kakovostni in uspešni prepoznavnosti v okolju.

Novomeška občina ima dva podžupana in podžupanjo. To sta Boštjan Grobler in Sara Tomšič (oba Lista Gregorja Macedonija) ter Peter Kostrevc (SDS).

Več o novomeških podžupanih in podžupanji je na voljo tukaj

M. D.