Novo mesto: Nov vodovod za del naselja Stopiče

Stopiče (vir: občina)

V delu naselja Stopiče so začeli z gradnjo novega vodovoda, ki bo v dolžini skoraj 200 metrov nadomestil obstoječi dotrajani vodovodni krak. Investicijo v vrednosti dobrih 50 tisoč evrov spremlja delna zapora.

Delna zapora bo vzpostavljena predvidoma do zaključka del v koncu maja, v času zapore pa je promet med stopiškim gasilskim domom in pokopališčem urejen izmenično enosmerno s semaforji.

Nov vodovod, ki bo del vodovodnega sistema Novo mesto–Stopiče, bo Komunala Novo mesto gradila ob robu lokalne ceste, trasa novega vodovoda pa bo potekala od hišnega priključka Stopiče 21 do Stopiče 34.

 Trenutno že potekajo dela za ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na Ulici Slavka Gruma, prav tako se izvaja obnova črpališča odpadnih voda Žaga, po zaključku del v Stopičah pa je izgradnja novega vodovoda predvidena tudi na Turkovi ulici. Letos bosta stekli še gradnja kanalizacije v Lakovnicah in obnova vodovoda in kanalizacije na delu Cankarjeve ulice, v sklopu obnove Seidlove ceste pa se bo na osrednji novomeški cesti izvedla celovita rekonstrukcija kanalizacije in tangiranega vodovoda. Jeseni se bo začela tudi gradnja kanalizacije s čistilno napravo na Vrhu pri Ljubnem in v Dolenjem Kamenju, obeta pa se nadaljevanje del na kanalizaciji v Ždinji vasi, so sporočili z novomeške mestne občine.

M. D.