Novo mesto: Nov razpis za kadrovska stanovanja in stanovanja za mlade v mestnem jedru

Stavba na Glavnem trgu 2 v Novem mestu (vir: MO NM)

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto je objavil javni razpis za dodeljevanje namenskih najemnih stanovanj mladim in mladim družinam ter javni razpis za dodelitev kadrovskih najemniških stanovanj.

Štiri stanovanja, ki so še na voljo, se nahajajo v prenovljeni stavbi na Glavnem trgu 2, kandidati za najem pa lahko vloge stanovanjskemu skladu oddajo do 31. marca 2024.

Predmet razpisa za oddajo kadrovskih stanovanj v najem in za oddajo najemnih stanovanj mladim in mladim družinam so stanovanja v prenovljenem večstanovanjskem objektu v starem mestnem jedru. Vsako stanovanje ima v pritličju shrambo, v stavbi je tudi dvigalo.

Na razpis za oddajo kadrovskih stanovanj v najem se lahko prijavijo prosilci, ki so ali bodo zaposleni v subjektih, kjer je ustanoviteljica oziroma večinska lastnica Mestna občina Novo mesto (MONM) ali Republika Slovenija s sedežem v MONM in v društvih ter nevladnih organizacijah, ki delujejo v javnem interesu na območju naše občine. Komisija za dodeljevanje kadrovskih stanovanj bo odločala o dodelitvi stanovanja predvsem glede na kadrovsko pomembnost osebe za delodajalca in Mestno občino Novo mesto.

Več o pogojih javnega razpisa si lahko preberete v razpisni dokumentaciji.

Razpis za oddajo najemnih stanovanj mladim in mladim družinam je namenjen mladim, ki šele vstopajo na trg dela ter potrebujejo podporo pri procesu osamosvajanja in reševanju svojega stanovanjskega vprašanja. Na razpis se lahko prijavijo prosilci, ki so na dan objave javnega razpisa stari vsaj 18 let in v letu objave javnega razpisa manj kot 30 let, ter mlade družine, pri kateri sta oba od staršev na dan objave javnega razpisa stara vsaj 18 let in v letu objave javnega razpisa manj kot 36 let. V teh starostnih okvirjih se kot mlada družina šteje tudi posameznica ali mlad par, ki v letu razpisa pričakuje rojstvo prvega otroka. Vloge prosilcev, ki izpolnjujejo pogoje, bodo točkovane po kriterijih razpisa, prosilci pa bodo glede na število zbranih točk uvrščeni na prednostno listo.

Več o pogojih javnega razpisa si lahko preberete v razpisni dokumentaciji.

Prenovljena stavba na novomeškem Glavnem trgu (vir: MO NM)
(Vir: MO NM)

M. D.