Novo mesto: Narodni dom bodo prenovili

Vizualizacija prenovljenega Narodnega doma v Novem mestu. (vir: občina)

Novomeška občina je predstavila projekt celovite prenove 150 let starega Narodnega doma v Novem mestu, s prenovo nameravajo začeti še letos, s tem pa oživiti enega ključnih objektov za razvoj kulturnih dejavnosti. Občina namerava dom avtentično celovito prenoviti in objekt arhitekturno čim bolj ohraniti takšen, kot je.

Projekt bo naložbeno, izvedbeno in časovno zahteven, posegi bodo radikalni, ojačali bodo konstrukcijo, v obliko in arhitekturno bodo manj posegali.

Denar za prenovo si obetajo iz razpisa za sofinanciranje prenov objektov kulturne dediščine oziroma iz Sklada za okrevanje in odpornost, to je iz evropskih sredstev, ki jih je vladna ekipa v začetku epidemije za Slovenijo spogajala v Bruslju.

V načrtu je temeljita prenova celotnega objekta in instalacij ter statična sanacija. Ker je stavba kulturni spomenik državnega pomena, morajo projektanti slediti ohranjanju zgradbe in vseh spomeniških elementov brez spreminjanja prostorske razporeditve notranjosti.

Trenutno potekajo usklajevanja z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, h koncu se bliža izdelava konservatorskega načrta, tečejo pa tudi postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Vhodna površina bo urejena ob severni in zahodni strani stavbe, kjer bosta porušena Mehletova hiša za Narodnim domom in sedanji prizidek, na mestu katerega bo urejen nov glavni vhod objekta z atrijem. Sedanji vhod v stavbo meji namreč neposredno na močno prometno Sokolsko ulico in ni varen, s spremembo vhoda pa bodo lahko dodali tudi dvigalo in omogočili dostop stavbe za vse obiskovalce.

Prenovljenih bo približno 1600 kvadratnih metrov površine Narodnega doma, ki bo po prenovi namenjen kulturnim dejavnostim. Hkrati bo mesto dobilo večnamensko dvorano, ki je središče te stavbe in bo omogočala okoli 100 sedišč. Prostor v spremljevalnih prostorih bo dobila tudi stalna muzejska zbirka o olimpioniku Leonu Štuklju.

Občina je v preteklih letih sicer zagotavljala le najnujnejšo sanacijo, gre pa za najstarejši Narodni dom na Slovenskem, star skoraj 150 let.

Vizualizacija po prenovi:

Propadajoča stavba Narodnega doma v Novem mestu (vir: arhiv)

Vir: Občina NM

M. D.