Na seji Mestnega sveta Mestne občine Novo mesto (MONM), ki bo 30. marca, bodo svetniki obravnavali tudi Letno poročilo o delu Nadzornega odbora MONM za leto 2016. Nadzorniki, ki jih vodi Dušan Černe, pa niso ravno najbolj prijazni niti do mestnih oblasti niti do nekaterih tamkajšnjih uslužbencev, eden od svetnikov pa jih je želel speljati stran od problemov. Tudi vloga ministrstva za javno upravo, ki ga vodi Boris Koprivnikar (SMC), je več kot čudna.

Res ne vedo ali samo nočejo vedeti?

Nadzorniki navajajo, da odgovorne osebe na občini ne poznajo razlike med tem, kaj so investicije in kaj investicijsko vzdrževanje. Ker tega ne poznajo (ali pa nočejo poznati), jim tudi niso posredovali vseh zahtevanih dokumentov. Tega jim ni zagotovil niti župan, nadzorni svet pa si želi dokumente, ne besedne komunikacije po sistemu lepih oči.

Občina jim ni pokazala niti vseh zahtevanih pogodb. Kar so prikrili na občini, pa so jim nato očitno nehote pokazali v Komunali Novo mesto. Nadzorni svet je namreč opravljal navzkrižno kontrolo, ki je pokazala na pomanjkljivo vodenje evidenc oz. dokumentacije v mestni občini.

Slika: Prva in zadnja stran Letnega poročila Nadzornega odbora MO Novo mesto (vir: www.novomesto.si)

Taktično so jih želeli preusmeriti, da bi zanemarili ostalo

Kritični so bili tudi do predloga, naj izvajajo nadzor v družbi CeROD. Izkazalo se je namreč, da je šlo zgolj za ceneni populizem enega od svetnikov (imena v gradivu niso razkrili), ki je želel stvari obrniti v smer, da bi nadzornikom vzeli veliko časa za pregled CeROD-a, za druge javne zavode, družbe in občinsko upravo pa bi jim zmanjkalo časa.

Nadzorni svet je opravil tri večje nadzore:

  • nadzor nad izplačilom plač in ostalih prejemkov v javnem zavodu Anton Podbevšek Teater (APT) v letu 2014;
  • nadzor odvetniških storitev v zavodu Vrtec Pedenjped za leti 2014 in 2015;
  • nadzor odvetniških storitev v Razvojnem centru Novo mesto, za leti 2014 in 2015.

V APT za isto delo dvojno plačilo

Najzahtevnejši in najobsežnejši je bil nadzor v novomeškem gledališču, zavodu Anton Podbevšek Teater, ki ga od leta 2011 kot ravnatelj vodi Matjaž Berger. Za ta nadzor so se odločili zaradi nepravilnosti, ki so bile ugotovljene že z inšpekcijskim nadzorom v letu 2014 in bi jih morali odpraviti. V vodstvu APT pa nad prihodom mestnih nadzornikov niso bili zadovoljni, niso želeli sodelovati in so stvari zavlačevali po nepotrebnem, je navedeno v poročilu.

V APT po vzoru ZD Novo mesto najeli Čeferine

Zavlačevanja in nesodelovanja so bili nadzorniki vajeni že iz primera Zdravstvenega doma (ZD) Novo mesto, ko je tega vodila še Milena Kramar Zupan (SD). Tako kot v ZD so tudi v APT najeli odvetnike Odvetniške družbe Čeferin in partnerji. Očitno je to postala “povsem sprejemljiva praksa v novomeški občini, da se ob nadzorih angažirajo eminentna odvetniška imena oziroma družbe, kar očitno ustanovitelja (občino – op. av.) prav nič ne moti”, so zapisali v poročilu za občinsko sejo. Če že občinsko vodstvo to prav nič ne moti, pa mora motiti Novomeščane in Novomeščanke, saj se te storitve plačujejo v njihovo breme. Poleg tega ima APT tudi svet zavoda. V letih od 2015 do 2020 so člani: mag. Mojca Vidmar Berus (predsednica), Borut Škerlj (podpredsednik), sicer pa znani novomeški odvetnik in tudi mestni svetnik – SMC, Jernej Strgar, Uroš Lubej (mestni svetnik – Solidarnost) in igralec Pavle Ravnohrib.

Čudna pota ministrstva za javno upravo

Nadzorniki so ugotovili, da je vodstvo APT že 24. novembra 2014 vložilo ugovor zoper Zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru, odgovor na ugovor pa so prejeli skoraj 15 mesecev kasneje, 2. februarja 2016. Pa še za to, da je do tega sploh prišlo, so morali posredovati kar v nadzornem odboru. Ministrstvo je nato potrdilo navedbe inšpekcije, več kot čudno pa je, da nihče ni že prej zahteval, naj v APT vrnejo preveč izplačane avtorske honorarje. Tako inšpektorji kot nadzorniki so namreč ugotovili, da so v APT neupravičeno izplačali za 28.650 evrov honorarjev ali povprečno 4.092 evrov dodatka vsakemu od sedmih zaposlenih. S tem so tam zaposlene javne uslužbence za isto delo dvakrat nagradili. Najprej s plačo in nato še s honorarji. Da so bili za isto (enkratno) delo plačani dvakrat, pa niso mogli spremeniti niti v Odvetniški pisarni Čeferin in partnerji, ki so jih najeli v APT.

Solidne plače so si “popravili” še za 341 evrov mesečno

Bilance za leto 2014 tudi kažejo, da so za plače namenili 201.381 evrov, kar je bilo v povprečju 2.397 evrov za vsakega od sedmih zaposlenih. Plače so bile solidne, povprečna slovenska plača v tem času je bila okrog 1.500 evrov bruto. K temu pa so v APT dodali še honorarje in so si mesečne plače v povprečju popravili še za 341 evrov. Če tako počnejo povsod ali v večini javnega sektorja, potem ni čudno, da so javnofinančni stroški tako visoki. Ustanovitelj APT, gledališča, ki deluje na Prešernovem trgu, je Mestna občina Novo mesto in ne gre za zasebni zavod.

Ne vedo, ali so denar že vrnili

Nadzorni svet tudi še ne nima podatkov, ali sta svet zavoda ali župan Macedoni kot predstavnik občinske uprave sprejela kakršne koli ukrepe, da bi zavod APT napake popravil in jih ne bi več ponavljal, pa tudi tega ne, ali je bilo preveč izplačano tudi vrnjeno. Ne vedo niti tega, ali je županstvo izdalo kakršne koli smernice za prenehanje nepotrebnega najemanja zunanjih odvetniških storitev ob izvajanju nadzorov.

Odvetniške storitve Pedenjpeda

V Vrtcu Pedenjped so za odvetniške storitve v letu 2014 plačali 8.972 evrov, v letu 2015 pa 11.380 evrov. Skupno torej 20.352 evrov v dveh letih. Ugotovili so, da je ravnateljica za pravno pomoč prosila občino, kjer je zaposlenih več pravnikov. Ker ni bilo odziva, je najela zunanje odvetnike. Nadzorniki so ugotovili, da izbira teh ni bila ravno pregledna, pripombe so imeli tudi na cene storitev.

RIC Novo mesto za odvetnike porabil 9.817 evrov

Pri nadzoru odvetniških storitev v Razvojnem centru Novo mesto, ki je v letih 2014 in 2015 za to porabil 9.817 evrov, niso ugotovili nepravilnosti.

Na občini je dovolj zaposlenih, pomagajo naj tudi javnim zavodom

Končna ugotovitev nadzornega odbora je tudi, da javni zavodi in družbe, v katerih je MONM ustanoviteljica ali soustanoviteljica, najemajo za pravne nasvete in ostalo pomoč zunanje izvajalce. Pomoč jim morajo nuditi občinske službe, pravijo.

Veselo bo tudi letos

V letu 2016 je nadzorni odbor že začel z nadzorom avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb v Zdravstvenem domu Novo mesto za leta 2013, 2014 in 2015. Ugotovitve bodo znane letos. Opozarjajo pa, da se strokovne službe že (spet) sprenevedajo, ko zahtevajo podatke in dokumente.

Letos bodo med drugim opravili še nadzor porabljenega denarja za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov MONM za leti 2015 in 2016. Za to so se odločili zato, ker je MONM za te potrebe v letu 2015 porabila preko 114 tisoč evrov.

Nadzorni odbor je 6-članski, delo opravljajo neprofesionalno, izbrani so bili na podlagi razpisa, kar je bilo drugače kot v večini ostalih občin, kjer gre običajno zgolj politična kadrovska kupčkanja. Skupno so za svoje delo v letu 2016 porabili 20.801,20 evra. Imeli so 12 rednih in 9 korespondenčnih sej ter nadaljevali že začeto delo v letu 2015, ko so začeli s pregledom štirih veljavnih pogodb MONM za investicije in investicijsko vzdrževanje, sklenjenih v letu 2015. Torej v času, ko je občino že vodil Gregor Macedoni.

T. H.