Novo mesto: Nadaljuje se gradnja pločnika in prenova ceste v Črmošnjicah

Podpis pogodbe (vir: MO NM)

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor podjetja KOP Brežice Dejan Bibič sta v družbi predsednika sveta Krajevne skupnosti Stopiče Janeza Murna na rotovžu podpisala pogodbo za drugo fazo ureditve ceste in manjkajočega pločnika v Črmošnjicah na odseku od manjšega mostu čez Težko vodo do odcepa za Šentjošt v skupni dolžini 90 metrov.

Dela v vrednosti dobrih 200.000 evrov (z DDV) se bodo ob predvidenih delnih zaporah ceste začela v začetku aprila in potekala do avgusta.

Investicija bo bistveno pripomogla k izboljšanju prometne varnosti na tem območju.

Do konca tega meseca bo v Črmošnjicah zaključena prva faza del, ki je obsegala izvedbo pločnika in rekonstrukcijo ceste na odseku od križišča z državno cesto proti Stopičam do manjšega mostu čez Težko vodo, nato pa se bodo začela dela druge faze.

Nadaljevala se bo ureditev cestne razsvetljave in odvodnjavanja, večji poseg pa bo predstavljala rekonstrukcija mostu čez potok Težka voda. Tu bo v prihodnje potekal tudi priključek nove trase večnamenske poti za kolesarje in pešce iz smeri Novega mesta proti Stopičam z dvema novima mostovoma čez Težko vodo, za kar že poteka priprava projektne dokumentacije.

V Črmošnjicah bo v prihodnje, v okviru izgradnje 3. razvojne osi proti Beli krajini, sledila tudi celovita ureditev križišča državne in občinske ceste v smeri Stopič, ki bo po prenovi urejeno z varnimi prehodi in površinami za pešce.

M. D.