Novo mesto: Nadaljevanje urejanja gospodarske cone Livada

Podpis pogodbe za nadaljevanje del na Livadi (vir: občina NM)

Občina Novo mesto nadaljuje z urejanjem cestnega omrežja in gospodarske infrastrukture v novomeški gospodarski coni Livada.

Pogodbo za izvedbo druge faze ureditve in komunalnega opremljanja sta v petek podpisala župan Gregor Macedoni in Drago Muhič, direktor podjetja GPI tehnika.

Vrednost pogodbenih del je dobrih 330 tisoč evrov (z davkom na dodano vrednost). Dela bodo stekla ta mesec in bodo trajala predvidoma devet mesecev.

Gre za nadaljevanje urejanja cestnega omrežja in gospodarske infrastrukture, ki je v obširnejši prvi fazi izvedbe del v višini dva milijona evrov potekalo že v letu 2018, nato pa je občina pridobila manjkajoča zemljišča, ki bodo ustrezno opremljena v sklopu tokratnih del.

Druga faza del zajema nadaljnje urejanje cestnih površin, pločnikov, padavinske kanalizacije, ureditev cestne razsvetljave in elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja.

S tem novomeška občina nadaljuje urejanje gospodarskih con, saj želi zagotoviti ustrezno podporo gospodarskim investicijam, ki prinašajo nova delovna mesta, predvsem pa ta območja opremiti z ustrezno komunalno infrastrukturo.

Trenutno tako intenzivno poteka prenova poslovno-industrijske cone Cikava, pred leti pa je bila poleg prve faze urejanja gospodarske cone Livada ustrezno opremljena tudi gospodarska cona na Brezovici.

M. D.