Novo mesto: Načrtovanih več novih vrtcev in dodatnih oddelkov predšolskega varstva

Fotografija je simbolična. (Foto: arhiv)

Potrebe po predšolskem varstvu otrok v Mestni občini Novo mesto so velike, zato občina po potrebi odpira tudi medletne oddelke. Tako so v decembru 2020 odprli en oddelek v Vrtcu Ciciban Novo mesto (v enoti Labod) in februarja 2020 v Vrtcu Pedenjped Novo mesto (v enoti Ostržek). V primeru potreb trenutno predvidevajo ponovno odprtje dveh medletnih oddelkov v letu 2021, in sicer enega v Bršljinu in enega v Ločni, tako kot je bila to praksa v letu 2020.

Občina pa je zdaj razkrila tudi načrte o novogradnjah in rekonstrukcijah vrtčevskih potreb v naslednjih letih.

Načrti so naslednji:

  1. Nov vrtec pri Osnovni šoli Otočec (v gradnji) – predviden začetek delovanja v letošnjem letu (z novim šolskim letom – 1. 9. 2021).

2. Rekonstrukcija enote Pedenjped in s tem pridobitev dodatnih 2 oddelkov – v letu 2022.

3. Širitev enote Labod in s tem pridobitev dodatnih 4 do 5 oddelkov do leta 2024.

4. Novogradnja v Žabji vasi – do leta 2027.

5. Novogradnja Brod – Drage – hkrati z investicijami oz. začetkom gradnje soseske na tem območju.

Vir

M. D.