Novo mesto: Na Rozmanovi ulici po prenovi spremenjen parkirni režim

V sklopu prenove novomeškega mestnega jedra je Rozmanova ulica dobila novo podobo, tako na cestišču kot ob njem. Ob vozišču Rozmanove ulice, kjer poteka enosmerni promet v smeri Novega trga, je mestna občina v sklopu ulične rekonstrukcije uredila bočna parkirna mesta, med njimi tudi mesti za gibalno ovirane in za polnjenje električnih vozil.

Novost na Rozmanovi ulici in Prešernovem trgu je še enourno brezplačno parkiranje preko aplikacij EasyPark, ParkMeWise in Sitium.

Parkirna mesta na prenovljenem Prešernovem trgu so urejena kot običajno, parkirna mesta za bočno parkiranje na Rozmanovi ulici pa so orisana s kovinskimi talnimi gumbi. Parkirno mesto za gibalno ovirane je kot običajno označeno z rumenim zarisom, prostor za električno polnjenje pa na svoj namen opozarja s polnilnico. Za lažji prehod voznikov na nov, bočni način parkiranja na Rozmanovi ulici bo Medobčinsko redarstvo Skupne občinske uprave občin Dolenjske v prihodnjih dneh izvedlo tudi preventivno akcijo, s poudarkom na informiranju o pravilni uporabi parkirišč.

Parkirišči na Prešernovem trgu in Rozmanovi ulici sodita v območje parkiranja 1-M2, kjer je določena cena parkiranja 0,80 evra na vsako pričeto uro, in sta del območja skupnega prometnega prostora med Novim trgom in Kandijskim mostom, kjer je potrebno upoštevati pravilo najvišje dovoljene hitrosti 20 km/h in spoštovati prednost kolesarja ter pešca pred vozilom.

Na Mestni občini Novo mesto so prenovljeni parkirišči, ki sodita v območje NM4 mobilnega plačevanja, posodobili še z dodatno možnostjo brezplačnega enournega parkiranja preko mobilnih aplikacij EasyPark, ParkMeWise (aplikacija in SMS) in Sitium. Vsa navodila o plačevanju preko aplikacij so na voljo neposredno na parkomatih ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

M. D.