Novo mesto: Na Otočcu nov vrtec, prenova občinskih in državnih cest, kaj je novega v mestu

Novo mesto (vir: arhiv)

Pred dnevi so v nove vrtčevske prostore prizidka Osnovne šole Otočec stopili trije oddelki otrok, v Srebrničah pa se bo v kratkem začela rekonstrukcija državne ceste. Nadaljuje se prenova mestnega jedra, ki se bo po dokončni ureditvi Rozmanove ulice razširila na Prešernov trg. Danes pa bodo svetniki obravnavali predlog odloka o rebalansu proračuna, pri čemer gre predvsem za prilagajanje proračuna dinamiki izvajanja investicij ter črpanja državnih in evropskih sredstev.

Na današnji seji občinskega sveta bodo obravnavali tudi spremembo in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN), ta je bil nazadnje sprejet leta 2009 in vsebuje več kot 1400 pobud občanov.

Trije novi oddelki vrtca v prizidku Osnovne šole Otočec odslej nadomeščajo dvooddelčni vrtec na Lešnici, učenci pa bodo šest novih učilnic zasedli s prihodnjim ponedeljkom. Po enem letu končana naložba v vrednosti 2,5 milijona evrov, pri čemer bo država sofinancirala 1,2 milijona, občina pa računa tudi na razpis EKO sklada za gradnjo skoraj nič energetskih objektov, tako zagotavlja ustrezne pogoje za dvooddelčno šolo. V zgornji etaži bodo na voljo še novi prostori za knjižnico in zbornico, s tem pa se bosta sprostila še dva dodatna razreda na sedanji šoli.

Vrtec na Otočcu (vir: MO Novo mesto)

Poleg gradnje prizidka na OŠ Otočec so potekale in so v načrtu tudi druge investicije v šole in vrtce v novomeški občini. Med počitnicami je potekala obnova kuhinje na OŠ Grm, poleti se je začela energetska sanacija OŠ Stopiče, predvidoma konec leta je v načrtu tudi prenova kuhinje vrtca Pedenjped, ki se bo selila v kletne prostore, s tem pa se bo sprostil prostor za oblikovanje dveh novih oddelkov vrtca.

Razveseljiva novica z Otočca je tudi, da je občina uredila lastništvo Kulturnega doma Otočec, saj se je s Športno unijo Slovenije, po dolgo neurejeni lastninski zgodbi, ki izhaja iz časov družbene lastnine, uspela dogovoriti za prenos lastništva na nepremičnicah po simbolni kupnini v višini 20 tisoč evrov.

Dela v središču Novega mesta

Prenova mestnega jedra se nadaljuje z montažo klad in stopnic na Kaskadnem trgu med Rozmanovo in Prešernovim trgom, na Rozmanovi poteka polaganje robnikov, sledi betoniranje pločnika ob Krkini poslovni stavbi in nadaljevanje tlakovanja vozišča vse do križišča z Novim trgom, nato pa se bodo dela nadaljevala na Prešernovem trgu.

Trenutno poteka tudi usklajevanje glede prenove stavbe na Glavnem trgu 2, ki je ena najstarejših zgradb v mestnem jedru. Tekom del se je ugotovilo, da so določeni elementi objekta, predvsem talne plošče in streha, v precej slabšem stanju ter da jih je potrebno nadomestiti z novimi in ne samo obnoviti, kot je bilo sprva predvideno. Na osnovi statične presoje je bilo potrebno spremeniti projektno dokumentacijo, temu bo sledila tudi finančna korekcija podpisane pogodbe.

Na objektu Narodnega oz. Sokolskega doma je bila v preteklih letih opravljena najnujnejša sanacija predvsem ostrešja in strešne kritine. Trenutno poteka načrtovanje celovite prenove, s čimer želijo zagotoviti tako celovito gradbeno prenovo objekta kot tudi vsebinsko oživitev, v teku pa je priprava zahtevne projektne dokumentacije za spomeniški objekt. Cilj občine je prijava na razpis za sofinanciranje prenov objektov kulturne dediščine, ki so vpeti v turistično ponudbo in je predvideno okviru sredstev Načrta za okrevanje in odpornost.

Mestno jedro bo kmalu bogatejše tudi za razgledišče na zvoniku kapiteljske cerkve. V primeru uspešnega izbora izvajalca na že drugem javnem naročilu za izvedbo del in ob ugodnih vremenskih pogojih, bi se dela predvidoma lahko začela pozimi in bila zaključena do spomladi prihodnje leto. Razgledišče na zvoniku, ki se bo nahajalo na višini 24 metrov nad tlemi, bo na nivoju zvonov oziroma oken, do njega pa bo vodilo približno 130 stopnic. Investicija bo predvidoma znašala med 200 in 250 tisoč evri.

Sanacije in preplastitve občinskih in državnih cest

Novomeški župan Gregor Macedeni je na srečanju z novinarji predstavil tudi sanacijo in preplastitev občinskih cest na območju mestne občine, za kar je v letošnjem letu namenjenih okoli 370 tisoč evrov. Dela potekajo od julija in bodo trajala predvidoma do konca novembra. Prenove so oz. bo deležno 19 cestnih odsekih v skupni dolžini 4,5 kilometra v petih krajevnih skupnostih, kar je za 2,5 kilometra več kot lani. Prenovljena sta že bila odseka v Gabrski gori in na Selih pri Ratežu, v teku so odseki v Jami, Smolenji vasi in Koroški vasi in eden od dveh odsekov v Prečni, na vrsto pa bodo prišli še drug odsek v Prečni ter odseki v Cerovcih, Velikem Podljubnu, Bršljinu, Ljubnu, Dolnji Težki vodi, Turkovi ulici, Žlebeju, Ždinji vasi, Gorenjem Kamenju in Ruperč vrhu.

V kratkem se bo začela tudi prenova državne ceste skozi Srebrniče v dolžini skoraj 700 metrov. Naložba je vredna 1,36 milijona evrov, občina bo prispevala slabih 580 tisoč evrov, projekt pa bo v vrednosti slabih 790 tisoč evrov sofinancirala tudi država. Dela bodo zajemala prenovo ceste, izgradnjo do sedaj manjkajočih pločnikov in prehoda za pešce, nova pokrita avtobusna postajališča in izgradnjo javne razsvetljave.

Mestna kartica Sitium

V sklopu projekta Pametno mesto, bo v Novem mestu 15. oktobra zaživela mestna kartica Sitium. Ta predstavlja nadgradnjo obstoječih javnih storitev s pametnimi rešitvami, ki bodo uporabnikom omogočale lažje, bolj fleksibilno in udobnejše koriščenje programov in storitev javnih ponudnikov. Med prvimi storitvami, ki jih Sitium omogoča, je plačilo parkirnine, kmalu pa bo v Novem mestu mestno kartico možno uporabljati tudi za javni potniški promet. Mestna kartica je na voljo v obliki fizične kartice in kot aplikacija za pametne telefone. Prednost mobilne aplikacije je, da ponuja enostaven način plačevanja na daljavo za parkiranje v izbrani parkirni coni kot tudi vrsto koristnih novic in informacij, kar bodo v prihodnosti še nadgrajevali.

Seja občinskega sveta: Spremembe Odloka o občinskem prostorskem načrtu

Župan je izpostavil tudi ključne poudarke današnje, četrtkove seje občinskega sveta. Svetniki bodo obravnavali predlog odloka o rebalansu proračuna. Svetniki bodo obravnavali tudi spremembo in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN).

Vsebinsko najobsežnejša sprememba po njegovem sprejemu leta 2009 vključuje več kot 1400 pobud občanov za spremembe prostorske namembnosti, sprejetje odloka pa jim bo olajšalo nadaljnje reševanje premoženjskih zadev.

Svetniki se bodo med drugim seznanili tudi s poravnavo v sodnem postopku proti projektantom ustavljenega projekta Cerod 2 – podjetjema RIKO in Helektor. Po pritožbi na višje sodišče in z uspešno  sklenitvijo poravnave se bodo občine izognile plačilu večjega dela sodnih obresti.

Srečanje z novinarji

Avtor naslovne fotografije je prof. dr. Borut Rončević, objavil jo je na Twitterju.

M. D.