Novo mesto: Na Cikavi nameravajo postaviti obrat za predelavo gradbenih odpadkov

Na tem prostoru na Cikavi želi podjetje Judež postaviti predelavo gradbenih odpadkov.

Podjetje Judež, ki se ukvarja s transportnimi storitvami, želi na območju novomeške Cikave postaviti obrat za predelavo gradbenih odpadkov, s strojem za drobljenje odpadkov, ki ima kapaciteto do 272 ton na uro oziroma 6.528 ton dnevno ali 2,382.720 ton letno. Do obratovalnice bodo dostopali prek vasi Cikava.

Na novomeški upravni enoti je objavljeno javno naznanilo, javnost lahko poda pripombe na nameravno investicijo oziroma izdajo okoljevarstvenega okolja. Rok se izteče 24. decembra 2018.

Podjetje je Agencijo RS za okolje (Arso) za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja zaprosilo že 27. junija 2017, junija letos pa so zahtevek spremenili. Sprva so nameravali predelavo gradbenih odpadkov izvajati na zemljišču na Cikavi, kjer imajo že zdaj svoje prostore (parc. št. 2058/4), letos pa navajajo, da bodo predelavo izvajali na delih zemljišč s parc. št. 2155 in 2156 na Cikavi (katastrska občina Smolenja vas). Vse skupaj je na območju Poslovno industrijske cone Cikava (PIC Cikava).

Še lani so navajali, da ima drobilna naprava zmogljivost 200 ton na uro, letos so zmogljivost povečali na 272 ton na uro.

Zahtevku za okoljevarstveno dovoljenje so priložili Lokacijsko informacijo za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih, ki jo je 7. 6. 2017 izdala Mestna občina Novo mesto in ostala zahtevana poročila, med drugim o meritvah hrupa v okolju, o vplivih na okolje, oceno obemenjenosti okolja s hrupom in podobno. Podjetje Judež Agenciji za okolje sicer predlaga izdajo okoljevarstvenega soglasja z največjo dopustno kapaciteto predelave 1.500 ton dnevno. Kot razlog za največjo dopustno kapaciteto navajajo omejitve potrebnega obsega transporta po dostopni poti.

Agencija je za mnenje o sprejemljivosti nameravanega posega zaprosila ministrstvo za zdravje, Zavod RS za varstvo narave, Direkcijo RS za okolje, Zavod za gozdove in Zavod za varstvo kulturne dediščine.

Nato pa je na spletnih straneh in na sedežu Upravne enote Novo mesto objavila javno obvestilo o tem. S tem je javnosti omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni po javnem naznaniku. Rok se izteče 24. decembra 2018.

Cikava je že zdaj preobremenjena s prašnimi emisijami in prometom. Investitor bo do predelovalnice odpadkov dostopal čez vas Cikava. Po navedbah poznavalcev naj bi bilo to dnevno več kot 100 dodatnih kamionov s prašno vsebino.

Primer predelave gradbenih odpadkov z drobilno napravo, kot jo na Cikavi načrtuje podjetje Judež.

Območje nameravanega posega je 2.650 kvadratnih metrov oziroma 26,50 ara. Predelavo gradbenih odpadkov nameravajo izvajati z uporabo drobilne naprave TEREX FINLAY-I-1312. Uporabljali bodo tudi različne gradbene stroje, kot so bager, nakladalec in podobno.

Načrtujejo tudi skladiščenje odpadkov, pri čemer posamezen kup ne sme presegati višini 4 metrov, skladiščene odpadke in pridobljeni material pa je treba v obdobju sušnega obdobja vlažiti z vodo.

Iz predloga okoljevarstvenega dovoljenja je razvidno, kar je tudi splošno znano, da se Novo mesto že zdaj sooča s čezmerno onesnaženostjo zraka s trdimi delci.

V nadaljevanju objavljamo nekaj fotografij o tem, kako delovanje drobilne naprave poteka v praksi, skico predvidene ureditve na Cikavi in seznam načrtovane predelave gradbenih odpadkov.

Vir: Dokumentacija Agencije RS za okolje, javno naznanilo in ostalo.

J. M.