Novo mesto: Korak bližje južni zbirni cesti

(vir: KS Regrča vas)

V Novem mestu nadaljujejo z načrtovanjem južne zbirne ceste, ki bo po izgradnji razbremenila Ulico Ob Težki vodi, ki je danes edina povezava med glavnima vpadnicama v južnem delu mesta. Gradnja južne ceste se bo predvidoma začela v letu 2024.

Približno 1,8 kilometrov dolga južna zbirna cesta se bo na vzhodu navezala na Belokranjsko cesto (Novo mesto – Metlika), na zahodu pa na Šmihelsko cesto (Gaber – Uršna sela – Novo mesto) oziroma  na predvideno zahodno obvoznico Novega mesta, ki je načrtovana od avtoceste do priključka Maline.

Na južno zbirno cesto se bodo navezale obstoječe lokalne ceste in poti ter nove povezave za navezavo bodočih stanovanjskih sosesk, in sicer med Šmihelom, Regrčo vasjo, Regrškimi Košenicami in sosesko K Roku.

Za načrtovano pozidavo je predpogoj izboljšanje obstoječe prometne mreže in izgradnja predvidene južne zbirne ceste. Slednja je v Občinskem prostorskem načrtu (OPN) načrtovana kot primarna mestna cesta, ki bo povezala dve državni cesti in prispevala k zmanjšanju prometa na lokalnih cestah v tem dela mesta.

Pogodbo za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) in strokovnih podlag za južno zbirno cesto sta v sredo podpisala novomeški župan Gregor Macedoni in direktor podjetja GPI Robert Radakovič. Vrednost podpisane pogodbe znaša nekaj več kot 118.000 evrov (z davkom na dodano vrednost).

Po zaključku del oziroma pripravi dokumentov bo sledilo pridobivanje zemljišč in projektiranje, gradnja južne zbirne ceste pa se bo predvidoma začela v letu 2024.

Na južnem delu Novega mesta, na območju med Šmihelsko cesto in Regrčo vasjo do Belokranjske ceste, se sicer prepletajo tri načrtovane prometnice, in sicer Zahodna obvoznica v okviru 3. razvojne osi, Šmihelska obvoznica in južna zbirna cesta.

Predvidena trasa:

Vir: Mestna občina Novo mesto

M. D.