Novo mesto: Korak bližje izgradnji bazena v Češči vasi

Fotografija je simbolična. (vir: Mestna občina NM)

Mestna občina Novo mesto je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije objavila javni natečaj za bazenski kompleks, ki bo v prihodnosti zgrajen v okviru športno rekreacijskega parka v Češči vasi.

Najprej naj bi zgradili 25-metrski pokriti bazen, župan Gregor Macedoni je poleti 2019 dejal, da si želi, da bi bazen začeli graditi prej kot v treh letih.

Po vzoru na projekt prenove mestnega jedra bo izbor izdelovalca projektne dokumentacije potekal preko dvostopenjskega razpisa, strokovna komisija bo strokovno najprimernejšo rešitev predvidoma izbrala spomladi. Rok za oddajo dokumentacije za prvo stopnjo natečaja je 30. januar.

Z izgradnjo bazena namerava občina zagotoviti osnovne pogoje za razvoj športnih plavalnih klubov in izvedbo tekmovanj, omogočiti pogoje za širjenje plavalne kulture ter realizacijo programov s področja rekreacije in rehabilitacije specifičnih skupin uporabnikov.

Predvideno je, da bo bazenski kompleks v kombinaciji z objektom velodroma v prihodnosti opredeljen kot olimpijski športni center, ki bo nudil optimalne pogoje za vadbo v olimpijskih panogah (kolesarstvu, atletiki in plavanju) oz. za pripravo na tekmovanja na najvišjem nivoju v absolutni kategoriji.

Člani komisije, ki bo ocenjevala prispele projekte, so: Aleš Žnidaršič (predsednik), Tomaž Slak (namestnik predsednika) in Gregor Macedoni, Iztok Kovačič in Idis Turato.

Namestnici članov sta: Mojca Tavčar in Suzana Simič. Poročevalka je Petra Ostanek, skrbnica natečaja Natalija Zanoški in pomočnica skrbnice Viktorija Tekstor.

Za projekte so razpisane tudi nagrade. Prva je 8200 evrov, druga 6560 evrov in tretja 4920 evrov. Sledijo tri priznanja po 2460 evrov. Skupni znesek nagradnega sklada je 27.060 evrov bruto.

Doslej sta bili znani možnosti dveh različic bazenov v Češki vasi (s tem, da ima zdaj prednost 25-metrski pokriti bazen), in sicer:

  1. A) 50 metrski olimpijski bazen – dimenzije 50 x 25 m, globina 2,2 metra FINA standard za olimpijske bazene, obojestranski štartni bloki;
  1. B) 25 metrski bazen – dimenzije 25 x 21 m, globina padajoča od 1,1 do 2,2 metra – FINA standard za plavalne bazene z možnostjo izvedbe regionalnih tekmovanj v plavanju, enostranski štartni bloki.

Temperatura vode bo 27 do 28 stopinj Celzija, zgrajena bo tudi tribuna za obiskovalce. Cena izgradnje ni znana.

Lokacija za bazenski kompleks in pripadajoče zunanje ureditve v Češči vasi je predvidena na zemljiščih severno od veledroma. Tako je bilo določeno že na 28. seji občinskega sveta z dne 22. maja 2018.

J. M.