Novo mesto: Kmalu novo železniško postajališče ob Šolskem centru

Vizualizacija postajališča (vir: Direkcija RS za infrastrukturo)

Ob Šolskem centru Novo mesto bo predvidoma še letos začelo nastajati novo železniško postajališče. S tem se bodo izboljšale prometne razmere na širšem območju Šolskega centra Novo mesto in stanovanjske soseske Drska. Gradnja naj bi se zaključila v prvi polovici naslednjega leta ali, kot navajajo v Direkciji RS za infrastrukturo, trajala naj bi devet mesecev.

Investicija v šmihelsko postajališče je po navedbah Mestne občine Novo mesto ocenjena na 1,344.265 evrov (brez davka na dodano vrednost), projekt pa sofinancirajo ministrstvo za infrastrukturo, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Šolski center Novo mesto ter Mestna občina Novo mesto. Z izgradnjo postajališča bodo ulice med železniško postajo Kandija in Šolskim centrom delno razbremenjene pešcev, teh je ob jutranjih in popoldanskih konicah zelo veliko, razlog je predvsem Šolski center. Povečala pa se bo tudi varnost dijakov in drugih udeležencev v prometu.

Po podatkih Direkcije RS za infrastrukturo – Sektorja za železnice je izvajalec že izbran. Direkcija je namreč 13. oktobra 2017 podpisala pogodbo za izvedbo gradnje in ureditve železniških postajališč na območju javne železniške infrastrukture z izbranim izvajalcem Ginex International, d. o. o., v vrednosti 3,155.643,19 evrov. Rok za izvedbo del je 9 mesecev od uvedbe v delo, ki je bila izvedena 24. oktobra 2017. To pomeni, da je rok za dokončanje vseh del 24. julija 2018.

Predmet projekta oziroma pogodbe je sicer gradnja treh novih postajališč: Novo mesto – Šmihel, Dolgi Most in Lavrica ter nadgradnja sedmih postajališč na območju Ljubljane (Ljubljana Tivoli – Litostroj, Ljubljana – Brinje, Ljubljana – Ježica, Ljubljana – Vodmat, Ljubljana – Stegne in Medno).

V Direkciji RS za infrastrukturo posebej poudarjajo, da bo po izgradnji treba pridobiti še obratovalno dovoljenje. Novomeška mestna občina pa je na spletni strani objavila, da bo gradnja šmihelskega postajališča predvidoma končana v prvi polovici leta 2018, ob pogoju, da se bo začela še letos.

M. J.