Novo mesto: Kaj je novega v mestu?

Rotovž (www.geago.si)

Svetniki mestne občine Novo mesto so se pretekli teden zbrali na 29. redni seji. Med drugim so obravnavali predlog odloka o javnih površinah in prostorski ureditvi romskega naselja Žabjak – Brezje. Obravnavali so tudi dva občinska podrobna prostorska načrta – ob Ljubljanski cesti in za stanovanjski objekt na Jakčevi v Novem mestu. Malo so tudi kadrovali, župan pa je predstavil še svoje poročilo.

Kako poteka prenova mestnega jedra?

V poročilu za sejo sveta je govora tudi o prenovi mestnega jedra. Župan je pred dnevi, 19. aprila, zapisal, da se v spodnjem delu Glavnega trga nadaljuje gradnja hišnih priključkov na infrastrukturni kolektor, v zgornjem delu trga pa se nadaljuje gradnja tega kolektorja. Zaradi lažje dostopnosti so nekaj dni pred tem vzpostavili dodaten prehod za pešce na začetku Rozmanove ulice (pri Vovko Arkade baru). V teku je tudi izvedba arheoloških raziskav na Rozmanovi in Pugljevi ulici. Odstranitvi zgornjega ustroja na Rozmanov sledi druga faza raziskav, ki se bo predvidoma zaključila 4. maja. Prejšnji teden se je začelo tudi nadaljevanje izkopavanj, ki bo predvidoma trajalo tri tedne. Župan je dodal, da so arheološka odkritja po pričakovanjih že zahtevala nekatere prilagoditve pri izvedbi projekta, kot je na primer sprememba vodenja infrastrukturnih vodov na Rozmanovi ulici. Več o teh delih v poročilu ni navedenega.

Sistem brezplačnih prevozov za invalide in starejše

Mestni svetniki so se seznanili tudi s prvim mesecem delovanja vzpostavitve sistema za prevoze starejših in invalidov, poimenovanim Rudi. Projekt je po navedbah mestnih oblasti dobro sprejet, 13 prostovoljnih voznikov je marca opravilo 43 voženj, v skupni dolžini 793 km. Zaenkrat je 19 registriranih potnikov. Občina pripravlja tudi dodatno promocijsko akcijo, saj bo letak o tej brezplačni storitvi do prvomajskih praznikov v nabiralnikih vseh gospodinjstev v občini.

Kadrovanje: Dolenjski muzej in Območna obrtno-podjetniška zbornica

V točki Kadrovske zadeve so imenovali predstavnike občine v svet javnega zavoda Dolenjski muzej in predstavnika občine v skupščino Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto. V svet Dolenjskega muzeja so za obdobje naslednjih petih let imenovali 4 člane, in sicer: Iztoka Kavška (predlagatelj LGM), Črta Lorberja (predlagateljica SMC), Marjanco Trščinar Antić (predlagateljica SDS) in Simono Zupančič (predlagatelj GAS).

Iz gradiva je razvidno, da je na poziv prispelo 5 predlogov, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI) pa je nato večinsko podprla navedene štiri, Sašo Murtič, ki ga je predlagala stranka SD, pa ni dobil zadostne podpore.

Za predstavnika Mestne občine Novo mesto v skupščino Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto pa so za mandatno obdobje štirih let podprli Andreja Papeža. Ta je funkcijo opravljal že tudi v preteklem mandatu.

C. R.