Novo mesto: Kako je z otroškimi igrišči in kakšni so načrti

Fotografija je simbolična.

V novomeški občini je čedalje več vprašanj o izgradnji otroških igrišč. Ne samo v mestu, tudi na podeželju. Na to se je nanašalo tudi eno od svetniških vprašanj, med drugim tudi, kdaj bo zgrajeno otroško igrišče na Gornji Težki Vodi. Iz občinskega odgovora pa je razvidno, da so v veliki meri za igrišča odgovorne posamezne krajevne skupnosti. Financiranje izgradnje ali obnove je polovično, nakup igral in opreme pa je v domeni občine.

Iz odgovora predstavnikov Urada za družbene dejavnosti pri novomeški občinski upravi pa je razvidno, da je z otroškimi in športnimi igrišči v lasti mestne občine do konca leta 2015 upravljala Agencija za šport. V letu 2015 ni bilo zgrajenega nobenega igrišča, niti v mestnih niti v primestnih krajevnih skupnostih. Navajajo sicer, da so bila ta ustrezno vzdrževana, čeprav dejstva povsod ravno niso šla v to smer.

V dogovoru s krajevnimi skupnostmi: financiranje 50:50

V letih 2016 in 2017 pa je Mestna občina Novo mesto pristopila k izgradnji in obnovi otroških igrišč v vseh krajevnih skupnostih, ki so izkazale interes za to, pravijo v mestni upravi. Pojasnjujejo, da financiranje poteka tako, da polovico stroškov izgradnje ali obnove financira mestna občina, polovico pa krajevna skupnost.

Na takšen način financiranja so bila v letih 2016 in 2017 zgrajena ali pa zgolj obnovljena naslednja otroška in športna igrišča:

V mestnih krajevnih skupnostih:

 • KS Drska – obnova otroškega igrišča ob OŠ Drska,
 • KS Bršljin – postavitev novih igral v Lastovčah,
 • KS Žabja vas – izgradnja otroškega igrišča v Ločni za skladiščem Union,
 • KS Šmihel – obnova igral na Košenicah in na igrišču ob OŠ Šmihel,
 • KS Center – obnova igral na igrišču Park EU,
 • KS Gotna vas – postavitev igral na Jedinščici,
 • KS Mestne njive  – postavitev novih igral, do konca leta 2017,
 • KS Žabja vas – izgradnja novega športnega centra z otroškim igriščem – do konca leta 2017 (gradnja v teku).

V primestnih krajevnih skupnostih:

 • KS Uršna Sela – izgradnja novega otroškega igrišča,
 • KS Karteljevo – izgradnja novega otroškega igrišča,
 • KS Stopiče – obnova športne opreme na igrišču v Orehku,
 • obnova otroškega igrišča v KS Birčna vas ob podružnični osnovni šoli in postavitev novih igral pri Gasilskem domu – do konca leta 2017,
 • postavitev športnih naprav v KS Uršna Sela – do konca leta 2017.

Kakšni so načrti za leto 2018?

 • Izgradnja otroškega igrišča v KS Otočec,
 • izgradnja otroškega igrišča v KS Gabrje,
 • postavitev novih igral na otroškem igrišču ob Osnovni šoli Brusnice,
 • postavitev novih igral ob Osnovni šoli Bršljin.

Kako je z igriščem v Gornji Težki vodi?

Zemljišče, na katerem naj bi bilo zgrajeno novo igrišče v Gornji Težki vodi, je v zasebni lasti. Ob tem v občini tudi navajajo, da Krajevna skupnost Stopiče še ni predlagala izgradnje igrišča v tem naselju. Šele, ko bo krajevna skupnost to storila, pa bo občina lahko začela postopek z izgradnjo, navajajo v občinski upravi.

Stvari so torej v veliki meri odvisne tudi od krajevnih skupnosti.

Javno naročilo za nakup in dobavo igral in opreme

Mestna občina Novo mesto je 18. septembra letos objavila tudi javno naročilo za nakup in dobavo igral in opreme z montažo na igriščih na območju občine. Namen je bil oprema igrišč v naslednjih krajevnih skupnostih: Uršna Sela, Birčna vas, Mestne njive in Žabja vas. Za igrišče v Žabji vasi je šlo dodatno še za nakup in dobavo opreme z montažo. Skupna ocenjena vrednost za vsa igrišča je bila 43.473 evrov (brez davka na dodano vrednost).

Nato so izbrali najugodnejše ponudnike in prišli na skupno ceno: 38.689 evrov.

Na podlagi najugodnejših ponudb so bili izbrani naslednji ponudniki:

 • za igrišče na Uršnih selih: podjetje Imexa, Ljubljana – vrednost 1.899 evrov,
 • za igrišče v Birčni vasi: Urbana igrala, Logatec – vrednost 4.090 evrov,
 • za igrišče na Mestnih njivah: Urbana igrala, Logatec – vrednost 7.637,50 evra,
 • za igrišče v Žabji vasi (nakup in dobava igral z montažo) ponudnika: Urbana igrala, Logatec – vrednost 18.442,50 evra,
 • za igrišče v Žabji vasi (nakup in dobava opreme z montažo) ponudnika: podjetje Modro, Ljubljana – vrednost 6.620 evrov.

Kako je z igriščem v Žabji vasi?

Gradnja igrišča (foto: MD 28. 11 .2017)

Tu gre v bistvu za športno igrišče, predvidoma vredno okoli 60 tisoč evrov (vrednost brez igral in opreme). Trenutno je v izgradnji, glede na razpisne pogoje bi moralo biti zgrajeno do 15. novembra 2017, vendar pa so se dela zavlekla, saj je Krajevna skupnost Žabja vas v vmesnem času spremenila nekatere zahteve. Ob tem je tudi pogodba z izvajalcem sklenjena po načelu »fiksne in nespremenljive cene po enoti in dejansko vgrajenih količin in izmer«, zato bo končna pogodbena vrednost znana šele po izdelavi končnega obračuna. Čeprav na občini zatrjujejo, da dela na igrišču potekajo ves čas, ko vremenske razmere to omogočajo, pa nas mimoidoči opozarjajo, da temu ni ravno tako. Kakorkoli in ne glede na to pa naj bi bilo igrišče po zadnjih podatkih končano do 15. decembra. Kako bo, bomo spremljali.

C. R.