Novo mesto: Izbrana arhitekturna rešitev za Novi trg

Vizualizacija zgradb med Seidlovo cesto in bližnim Kulturnim domom Janeza Trdine. (vir: MO NM)

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je objavila rezultate natečaja za stanovanjsko-poslovni objekt Novi trg 6. Gre za objekt, ki bo postavljen na območju nekdanje občinske stavbe ob Seidlovi cesti v Novem mestu, investitor (in naročnik natečaja) je litijsko podjetje Trgograd. Prvo nagrado je prejela ekipa avtorjev iz biroja Arhitekti Počivašek Petranovič iz Ljubljane.

Stanovanjsko-poslovni objekt bo bistveno manjši od maksimalnih gabaritov, ki jih za to območje dovoljuje leta 2006 sprejet Ureditveni načrt Novi trg.

Projekt tvorita dva razmaknjena vila bloka, ki sta v parterju povezana.

Navajajo, da nova gradnja ne bo bistveno posegala v obstoječe zelene površine pred bližnjim Kulturnim centrom Janeza Trdine. Objekt bo orientiran vzporedno s Seidlovo cesto oziroma tako, da bodo parkovne ureditve in urbani plato (trg) pred kulturnim centrom dodatno zaščitene pred hrupom bližnjih prometnih povezav in vozlišč.

S strani Seidlove ceste določata jasno ulično linijo, z druge strani pa sta oblikovno zalomljena in ustvarjata razgibano notranjo fasado. Prek nizkega povezovalnega elementa v obliki parterja objekta je v osrednjem delu ustvarjena vizualna povezava do Kapiteljske cerkve. Razmik med volumnoma je primerno širok in predstavlja smiselno členjenost stavbnih mas v prostoru ulice.

V skladu z zavezami, podanimi ob prodaji, je podjetje Trgograd leta 2016 porušilo nekdanji objekt in s peščenim parkiriščem poskrbelo za začasno ureditev. Nato je s pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi trg (OPPN Novi trg) začelo načrtovanje novega stanovanjsko-poslovnega objekta in vseh zunanjih površin v območju med Kulturnim centrom Janeza Trdine, trgovsko-poslovnim centrom Novi trg in Seidlovo cesto.

V pritličje je umeščen zahtevani poslovno trgovski program, s predvideno živilsko trgovino. Na jugozahodni strani sta v pritličje umeščena še dva manjša lokala, v povezavi s trgom pred Kulturnim centrom Janeza Trdine. Vhoda za stanovanjski program zgornjih etaž potekata iz notranje parkovne strani objekta.

V nivoju parterja objekta so umeščeni tudi ostali potrebni servisni programi, kot so vhod v javno garažo, kolesarnice, prostori za smeti itd.

Kot so zapisali na spletni strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, natečajni predlog odlikuje koncept notranjih zastekljenih atrijev – mini pokritih dvorišč, s katerih se vstopa v posamezna stanovanja.

Zapisali so, da gre za arhitekturno zanimiv moment zasnove, ki nima samo oblikovne kvalitete od zgoraj osvetljenega notranjega komunikacijskega prostora, temveč predstavlja tudi pomembni skupni prostor, socialno točko, ki pripada mali skupnosti stanovalcev.

Ta dodatni element socialnosti – občutka pripadanja skupnosti pa je še posebej pomemben, ko takšen objekt stoji v izrazito frekventni in urbani situaciji, kot je ta na Novem trgu 6, navajajo v Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije.

C. R.