Novo mesto: Investicije v izvajanju in načrti

Gradnja bazena v Češči vasi (vir: MO NM)

V novomeški mestni občini poteka več investicij, pri tem je župan na ponedeljkovi novinarski konferenci izpostavil nadaljevanje gradnje bazenskega kompleksa v Češči vasi, gradnjo dveh brvi čez Krko, prenovo Narodnega doma in številne izboljšave cestnega omrežja.

V naslednjih dneh se začenja tudi celovita rekonstrukcija Ulice Slavka Gruma.

Letos se bo zaključila gradnja bazenskega kompleksa v Češči vasi, kjer dela v vrednosti 5,6 milijona evrov intenzivno potekajo, njihov zaključek je predviden do oktobra.

Predvidoma konec leta bodo predali namenu brvi v Irči vasi in Kandiji, s čimer bodo v prvem primeru dosegli povezavo Bršljina z Drsko, v drugem pa prehod za pešce in kolesarje z Loke v Kandijo in z nadaljnjo ureditvijo večnamenske poti ob Težki vodi naprej v šmihelsko zaledje. Oba projekta dosegata vrednost nekaj več kot 2 milijona evrov, sofinancirana sta z evropskimi sredstvi.

Poteka tudi prenova poslovno-industrijske cone Cikava, tudi ta je sofinancirana z evropskimi sredstvi. Z ureditvijo na Cikavi, ki obsega izgradnjo meteornega kanala ter podzemne meteorne kanalizacije, bo v prihodnje omogočena širitev poslovno-industrijske cone, s prenovo kanalizacije in vodovoda ter ureditvijo kolesarske in peš poti od križišča s Šentjernejsko cesto pa bo poskrbljeno tudi za stanovalce in obiskovalce bližnjega naselja Mala Cikava.

V prihajajočih mesecih bodo zaključeni projekti na državni cestni infrastrukturi – v Šmihelu se bodo dela na podzemni infrastrukturi zaključila prihodnji mesec, nakar bo sledila prenova cestišča, v Srebrničah pa bodo rekonstruirano vodovodno omrežje in cestišče ter avtobusni postajališči v uporabo občanom predali predvidoma v novembru.

Do pomladi bodo zaključena dela v sklopu prenove mestnega jedra na Rozmanovi ulici in Prešernovem trgu, kot tudi razgledna ploščad v kapiteljskem zvoniku, jeseni bo kolesarjem na voljo kolesarska povezava Krka–Žihovo selo, mladim družinam pa nova stanovanja na Glavnem trgu 2.

Med bodočimi projekti je izvedbi časovno najbližja prva faza del za ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na odseku Ulice Slavka Gruma – od križišča s Topliško cesto do križišča z ulico Drska (pri supermarketu Tuš). Na slednjem odseku bo od ponedeljka, 31. januarja 2022, potekala popolna zapora, pri čemer bo križišče z ulico Drska ostalo prevozno, za lažji prehod voznikov na začasno spremenjeni prometni režim pa bo zapora prvi dan vzpostavljena po jutranji prometni konici. Obvoz bo urejen na ulici Brod v smeri Topliške ceste. Celoten projekt v vrednosti skoraj 1,9 milijona evrov (z DDV) bo obsegal še rekonstrukcijo vozišča, izgradnjo površin za kolesarje in pešce, ureditev avtobusnih postajališč, ureditev vseh križišč in priključkov ter navezavo kolesarskih površin z Bršljinom.

Na seznamu občinskih projektov je tudi temeljita prenova celotnega Narodnega doma, ki zajema 1600 kvadratnih metrov površin, obnovljene bodo tudi instalacije, v načrtu pa je prav tako statična sanacija ter ureditev dvorišča na severni in zahodni strani. Potekajo zadnja usklajevanja glede konservatorskega načrta, pravočasno pridobljeno gradbeno dovoljenje pa bo omogočalo pridobitev sofinancerskih sredstev iz Načrta za okrevanje in razvoj. Bodoča vizija Narodnega doma bo ob prihajajočem kulturnem prazniku predstavljena tudi javnosti.

Investicije, katerih začetek Mestna občina Novo mesto načrtuje v letošnjem letu, obsegajo še:

  • 2. in 3. fazo gradnje vodovoda in kanalizacije v Ždinji vasi
  • izvedbo pločnika v Ratežu v dolžini 90 m in 
  • rekonstrukcijo kilometrskega odseka na relaciji Pangrč Grm–Gabrje, pod vodstvom Direkcije RS za infrastrukturo pa bodo prenovljeni tudi trije odseki državnih cest.
  • Cestišče Topliške ceste bo rekonstruirano od križišča z Ulico Slavka Gruma do železniškega nadvoza pri Šmihelskem mostu,
  • v prenovi pa bosta tudi državni cesti skozi Birčno vas in odsek Mali Slatnik–Petelinjek, ob katerem bo odslej tudi večnamenska pot ter obračališče za avtobus.

V letošnjem načrtu je tudi gradnja kolesarske povezave Novo mesto–Straža, priprava dokumentacij za prenovo tribune Stadiona Portoval in za celovito prenovo Jakčeve in Ragovske ulice, preureditev pa bosta deležna tudi vrtec Pedenjped, kjer bodo pridobili novi igralnici, in Osnovna šola Center, kjer bosta iz šolske telovadnice nastali novi učilnici.

Vizualizacija gradnje brvi Loka v Kandiji.
Investicija na Cikavi, v teku.
Ulica Slavka Gruma v Novem mestu, kjer je načrtovana kolesarska povezava Drska – Bršljin

Foto, vir: MO NM

M. D.