Novo mesto: Gradnja stavbe za dnevni center in začasne namestitve starejših v teku

Gradnja prizidka pri Domu starejših občanov Novo mesto.

Dom starejših občanov (DSO) Novo mesto je začel z gradnjo prizidka za dnevni center in začasne namestitve. Hkrati so zaključili z javnim naročilom za preureditev podstrešja za fizioterapijo in delovno terapijo v dveh traktih obstoječega doma.

V prizidku ob obstoječem objektu bo urejen dnevni center za izvajanje dnevnega varstva za 30 uporabnikov, pridobili bodo tudi dodatne kapacitete za začasno namestitev 20 oseb. Skupna koristna površina novega objekta bo 3125 kvadratnih metrov in bo v treh etažah (pritličje in dve nadstropji).

Vrednost gradbenih del je ocenjena na 3,23 milijona evrov (z davkom na dodano vrednost), projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. DSO se je namreč prijavil na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo, namenjenim izvajanju dnevnih oblik varstva oz. začasnih namestitev za starejše, ki ga je objavilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Tako so pridobili 1,43 milijona evrov nepovratnih sredstev. Ostalo bodo v domu pokrili sami.

Cena za kvadratni meter prizidka je okoli 1033 evrov. Pogodbeno dogovorjen rok za zaključek del je najkasneje do 15. oktobra 2022.

Za gradnjo nove stavbe so se odločili zaradi naraščajočega povpraševanja po storitvah dnevnega varstva in začasne namestitve, pa tudi demografskih trendov.

Z izvajanjem postopka javnega naročanja za izbiro izvajalca del so začeli januarja 2021. Pogodbo o oddaji del podjetju CGP Novo mesto, ki je bil edini prijavitelj oz. ponudnik na razpisu, sta 26. maja 2021 podpisala direktorica DSO Milena Dular in Martin Gosenca, predsednik uprave CGP, na portalu e-naročanje je bila objavljena 16. junija letos.

Izvajalec je z gradbenimi deli že začel, o čemer priča velika gradbena jama pri obstoječi stavbi doma za starejše v Novem mestu (naslovna fotografija).

Vso potrebno dokumentacijo je pripravil Skrt Dejan, samostojni ustvarjalec na področju kulture, iz Novega mesta, cena z davkom na dodano vrednost je bila 49.532 evrov. Glede na pogodbo, podpisano 12. februarja 2020, je bilo pet podizvajalcev.

Preureditev podstrešja za fizioterapijo in delovno terapijo

Druga večja investicija pa je preureditev podstrešja za fizioterapijo in delovno terapijo, v traktu A in C, za potrebe stanovalcev. Na javno naročilo, ki je potekalo po odprtem postopku, so ponudbe oddali štirje ponudniki, najugodnejši je bil Anton Kregel, s. p. iz Biške vasi pri Mirne Peči. Ponudbena cena je bila 483.591 evrov (brez davka na dodano vrednost). Obvestilo o oddaji javnega naročila so objavili 17. junija, pogodba pa še ni javno dostopna. Naložbo bo dom starejših občanov pokril iz lastnih sredstev.

Foto: MD

A. L.