Novo mesto: Glavni trg bo zaprt za promet

Mnenja so precej deljena, to potrjuje tudi naša anketa.

Glavni trg po obnovi (foto: Mestna občina Novo mesto)

Novomeški občinski svetniki so na četrtkovi seji odločili, da bo Glavni trg v Novem mestu po prenovi namenjen le pešcem in kolesarjem, enosmerni promet pa bo potekal mimo Prešernovega trga in Sokolske ulice naprej na Kandijski most. S sprejeto ureditvijo se ne strinjajo vsi, to dokazuje tudi anketa na spletni strani portala.

V zalednih ulicah naj bi prometna ureditev večinoma ostala nespremenjena, razen na Kapiteljski ulici in na odseku Cvelbarjeve ulice. Spremembe naj bi med drugim uvedli še na Germovi, Dilančevi, Detelovi in Šolski ulici ter na izvozu z Germove na Glavni trg. Šolska ulica naj bi postala enosmerna. Tako je pred sejo na novinarski konferenci povedal novomeški župan.

Na območju za pešce na Glavnem trgu ne bo označenih parkirnih površin, smeri vožnje in prehodov za pešce. Vsak dostavni voznik v tem delu pa bo moral prilagoditi način in hitrost vožnje in biti pozoren na šibkejše prometne udeležence.

Območje bo omejeno s potopnimi stebrički na južnem delu Glavnega trga, na križišču z Jenkovo ulico, na stičišču Glavnega trga in Linhartove ulice, na stičišču Germove in Dilančeve ulice ter na stičišču Rozmanove in Kastelčeve ulice. Potopni stebriček bodo vgradili še na križišču Šolske in Germove ulice. Na koncu Pugljeve ulice, ulice Breg, pri stopnišču Muzejske ulice, na Linhartovi in Germovi ulici bodo vgradili pritrjene stalne stebričke.

V območju urejanja je predvidena ureditev linij mestnega potniškega prometa in avtobusnih postajališč. Po mestnem jedru oz. do bližnjih parkirišč in javnih ustanov bo vozilo posebno vozilo na električni pogon.

Tako je pred četrtkovo sejo občinskega sveta povedal novomeški župan Gregor Macedoni. Napovedal je še, da občina za rešitev problema nezadostnih parkirišč načrtuje gradnjo parkirne hiše pod kapitljem oziroma na območju tamkajšnjega zdajšnjega parkirišča.

Po seji občinskega sveta pa so iz mestne občine še sporočili, da je sprejeta ureditev nastajala v dialogu s stanovalci in podjetniki.

S tem pa, da bo mesto v središču pridobilo površino brez motornega prometa, namenjeno druženju občanov in obiskovalcev mestnega jedra ob ponudbi trgovcev, gostinskih lokalov in organizatorjev raznovrstnih prireditev. Dostava je v predlogu nove prometne ureditve za imetnike dovolilnic omogočena v jutranjih urah. Posebne prilagoditve so za potrebe stanovalcev in podjetnikov predvidene tudi v zalednih ulicah.

Obiskovalcem bo na voljo tudi enourno brezplačno parkiranje na parkiriščih v neposredni bližini Glavnega trga.

Mestna opozicija in del stanovalcev proti zaprtju Glavnega trga

Z odločitvijo o zaprtju Glavnega trga za promet pa se ne strinjajo v novomeški opoziciji. Tako so svetniki Zveze za Dolenjsko, Gospodarsko aktivne stranke in Slovenske nacionalne stranke pred sejo občinskega sveta poudarili, da številni lastniki in poslovni subjekti iz mestnega jedra ne podpirajo predloga, da Glavni trg zaprejo za motorni promet in da bo to povzročilo škodo. Opozarjajo tudi na odvzeto pravico neoviranega dostopa do doma in poslovnih prostorov, na povzročeno škodo, ki bo s tem nastala, in tudi na čas, ki ga Novomeščani zaradi polovične prevoznosti enega od treh mestnih mostov izgubljajo v prometnih konicah.

Poudarjajo, da je prenova Glavnega trga končana in vzpostaviti bi se morala načrtovana prometna ureditev, ki omogoča neovirano prevoznost in dostopnost. S tem bi bili omogočeni normalni pogoji tako za bivanje kot poslovanje, kar bi najbolj pripomoglo k oživitvi mestnega jedra ter zadovoljstvu občanov.

Prepričani so, da bo z zaprtjem Glavnega trga za motorni promet poslovna in druga dejavnost v novomeškem središču zamrla in da bo to postalo mesto duhov. Zato so predlagali premislek in rešitev, “ki bi omogočila sožitje”.

Novinarske konference, ki jo je pred sejo občinskega sveta pripravila novomeška opozicija, se je udeležilo tudi več stanovalcev, lastnikov hiš in gostincev ter trgovcev, ki delujejo na Glavnem trgu, in so sestavili peticijo z naslovom Odprto mesto. Ti so med drugim in ob nekoliko deljenih mnenjih opozorili, da se z njimi ni nihče pogovoril in da je krajevna skupnost soglasje oddala brez njihove vednosti. Zavzemajo se tudi za prevoznost mestnega središča ali vsaj za njegovo zaprtje le v gornjem delu Glavnega trga.

Po podatkih omenjenih strank je že dozdajšnja spremenjena prometna ureditev ob prenovi Glavnega trga tamkajšnjim poslovnim subjektov povzročila do 70-odstotni padec prometa, stanje po prenovi pa se še poslabšuje.

Deljena mnenja potrjujejo tudi rezultati naše ankete: Z zaprtjem se strinja le 44 odstotkov vprašanih

Mnenja o prometni ureditvi Glavnega trga v Novem mestu po prenovi so tako precej deljena. To dokazuje tudi anketa, objavljena na spletni strani portala. Iz odgovorov je razvidno, da se 53 odstotkov tistih, ki so odgovarjali na anketo, z zaprtjem Glavnega trga ne strinja. S tem, naj Glavni trg ostane zaprt, se strinja 42 odstotkov, 5 odstotkov pa jih to ne zanima.

Če upoštevamo rezultate brez teh, ki jih to ne zanima, se z zaprtjem Glavnega trga za promet ne strinja dobrih 56 odstotkov vprašanih, z zaprtjem pa se strinja 44 odstotkov vprašanih.

Mestni svet je odločitev sprejel, prenovljeni Glavni trg bo zaenkrat zaprt za promet. Uradna otvoritev bo 10. maja 2019.

J. M.