Novo mesto: Energetsko prenovili 27 javnih objektov

OŠ Dragutin Kette Novo mesto

Na Mestni občini Novo mesto so v sodelovanju z Osnovno šolo Dragotin Kette slavnostno proslavili zaključek uspešne izvedbe energetske prenove 27 javnih objektov, ki jo označujejo za enega največjih projektov v letošnjem letu.

V veliki večini obnovljenih poslopij pa gre za poslopja osnovnih šol in vrtcev. Ob tem na občini izpostavljajo tudi inovativnost izvedbe, saj je sodelovanje s Petrolom, ki je skupaj s podizvajalci izvedel dela na objektih, prvi, pilotni in največji primer javno–zasebnega partnerstva na področju energetskih sanacij v Sloveniji.

Največ izboljšav je bilo izvedenih na Osnovni šoli (OŠ) Dragotin Kette, ki je pripravila program osrednje prireditve. Po modelu javno-zasebnega partnerstva je bila na tem objektu izvedena celovita energetska sanacija, ki je zajemala toplotno izolacijo fasade in stropa neogrevanega podstrešja ter menjavo dotrajane strehe, oken, vrat in razsvetljave. Poleg tega so bile dograjene toplotne črpalke, izvedeni organizacijski ukrepi in energetsko upravljanje objekta. Na parkirišču pri objektu je bila tudi postavljena polnilna postaja za električna vozila, ki jo lahko koristijo vsi občani.

Po modelu javno-zasebnega partnerstva je bilo poleg OŠ Dragotin Kette celovito energetsko saniranih še sedem poslopij osnovnih šol in vrtcev (OŠ Otočec, OŠ in vrtec Brusnice, POŠ Birčna vas, Dolž in Podgrad, vrtca Rdeča kapica in Labod). Celovita sanacija objektov je zajemala toplotne izolacije fasad, zamenjavo stavbnega pohištva, izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnjo termostatskih ventilov ali toplotnih črpalk, sanacije razsvetljave in kotlovnic ter energetsko upravljanje objektov. V sklopu celovitih energetskih sanacij je Petrol kot zasebni partner zagotovil 51 odstotkov sredstev, 40 odstotkov predstavljajo sredstva iz evropskih kohezijskih skladov, ostalo je z lastnimi sredstvi zagotovila občina.

Skupni zajamčeni prihranek toplotne in električne energije na teh objektih, skupaj z OŠ Dragotin Kette, znaša 830 tisoč kilovatnih ur oziroma 97 tisoč EUR brez DDV letno.

Z lastnimi sredstvi in sredstvi iz evropskih kohezijskih skladov so po modelu javnega naročanja dodatno celovito obnovili še tri šolska poslopja (OŠ Mali Slatnik, vrtca Pedenjped in Metka), pri katerih pričakovani prihranki niso zadostili kriterijem javno-zasebnega partnerstva.

V sklopu javno-zasebnega partnerstva je bila izvedena tudi delna sanacija objektov, ki je obsegala vzpostavitve visokotehnološkega sistema energetskega upravljanja objektov z implementacijo oz. nadgradnjo centralnih nadzornih sistemov, optimizacijo obratovanja ogrevalnih in hladilnih sistemov, prenovo kotlovnic in sanacije notranje razsvetljave.

Poleg osnovnih šol Center, Drska, Šmihel, Bršljin, Stopiče in Grm ter vrtcev Ostržek in Kekec, so bili teh ukrepov deležni še drugi javni objekti v lasti Mestne občine Novo mesto (Anton Podbevšek Teater, Glasbena šola Marjana Kozine, Kulturni center Janeza Trdine, Ropasova hiša in Galerija, mestna hiša, stavba NOB-Križatija, Poslovno-stanovanjski kompleks na Rozmanovi 10 in občinska stavba na Seidlovi cesti 1). Večji del sredstev je zagotovil Petrol. Skupni zajamčeni prihranek toplotne in električne energije na teh objektih bo znašal milijon kilovatnih ur oziroma 150 tisoč evrov brez DDV letno. Vsa dela so v večini zaključena, potekajo še zaključna dela na ogrevalnih sistemih, ki bodo končana v naslednjih dneh.

Celotna naložba v obnovo vseh 27 objektov je vredna 4,4 milijone evrov, pri čemer tri milijone evrov znaša celovita energetska sanacija po modelu javno-zasebnega partnerstva, 560 tisoč evrov celovita energetska sanacija treh objektov po modelu javnega naročila in 820 tisoč evrov delna energetska sanacija po modelu javno-zasebnega partnerstva.

Pri tem so 1,18 milijona evrov zagotovili iz evropskih kohezijskih skladov, 920 tisoč evrov iz občinskega proračuna, 2,3 milijone evrov pa je zagotovil Petrol kot zasebni partner.

C. R.