Novo mesto: Državni sekretar napovedal skorajšnje spremembe na področju romske problematike

Državni sekretar dr. Anton Olaj ob obisku Novega mesta (vir: Zajem zaslona)

Dr. Anton Olaj, državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve, je včeraj delovno obiskal Policijsko upravo (PU) Novo mesto. O romski problematiki se je pogovarjal z generalnim direktorjem Policije, direktorjem PU Novo mesto in komandirji policijskih postaj.

“Seznanili so me z obstoječim načinom dela. Strinjali smo se, da je obstoječi koncept potrebno dopolniti, kar pričakujem nemudoma,” je nato na Twitterju zapisal Olaj, ki je tudi predsednik Delovne skupine za obravnavo romske problematike.

Državni sekretar se je nato sestal tudi z novomeškim županom mag. Gregorjem Macedonijem, ki mu je predstavil romsko problematiko v novomeški občini. Sledila sta skupni obisk predstavnikov Krajevne skupnosti Bučna vas ter izjava za medije v prostorih Krajevne skupnosti Bučna vas v Dolenjih Kamencah.

Olaj je napovedal, da bo delovna skupina sredi decembra predstavila predloge sistemskih ukrepov. Hkrati je napovedal ukrepe v okviru že veljavne zakonodaje in ukrepe, za katere bo treba to še dopolniti.

Konkretno je včeraj napovedal:

Ministrstvo za izobraževanje bo predlagalo neobvezen dodatni program vzgoje z dodatnim poučevanjem slovenščine, kar naj bi ob močnejši udeležbi romskih pomočnikov omogočilo hitrejšo socializacijo romskih otrok.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo predstavilo ukrepe za preprečitev neobiskovanja šole in zlorabe socialne pomoči, ti pa naj bi vplivali na izplačevanje socialnih transferjev.

Ministrstvo za pravosodje bo predlagalo ukrep zaposlitve romskih policistov v Novem mestu, Ljubljani in Murski Soboti. Kadrovanje zanje že poteka.

– Navedel je še spremembe oziroma kaznovanje pri nenadzorovanem streljanju v romskih naseljih ter ustanovitev dodatnih delovnih skupin, ki bodo med drugim naslovile problem pogojnih obsodb.

Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja dva zakona, s katerima nameravajo rešiti težave z okoljskega in prostorskega področja, ki se nanašajo na romsko problematiko.

Dr. Anton Olaj je napovedal, da s tem še ne bo konec in bodo delo nadaljevali, saj so težav znane. Pričakuje čim hitrejše sprejetje predlogov in skladno s temi “ukrepanje v realnem času”.

Povedal je še, da so se na pogovoru na novomeški policijski upravi sogovorniki strinjali, da je varnostni model na območju romskih naselij v jugovzhodni Sloveniji nezadovoljiv. “Potrebne so spremembe, dopolnitve. Zdaj in nemudoma, kar pričakujem,” je rekel.

Kot je pojasnil medijem, je treba na “območju z večetnično skupnostjo” znatno okrepiti delovanje s kriminalnimi povratniki, saj je zdajšnji “koncept bolj usmerjen v pravočasno in takojšnje interveniranje nečesa, kar je že bilo storjeno”.

“Biti moramo proaktivni z osebami, ki imajo težave z razumevanjem reda in norm,” je poudaril. S takimi se je treba preventivno ukvarjati prej, da do ekscesov in kriminala pride pozneje ali pa sploh ne.

Spremembo omenjenega koncepta na problematičnih področjih in tudi v Kočevju pa pričakuje že med prihajajočimi božično-novoletnimi prazniki.

Dr. Anton Olaj je še povedal: “Ljudje imajo ustavno pravico do varnosti, zato so vsa naša prizadevanja usmerjena v to smer. Konkreten cilj, ki smo si ga zadali je, da bi več romskih otrok obiskovalo vrtce in šole, ter da rezultate tega merimo z dejanskimi podatki. Naš drugi cilj je uprt v zagotovitev, da bi bilo sobivanje z romsko skupnostjo za občane znosnejše.”

Na območju Jugovzhodne Slovenije in v Posavju živi nekaj več kot 10.000 Romov. Največ Romov živi v občinah Novo mesto, Kočevje, Črnomelj, Metlika in Krško.

V novomeški občini živi nekaj manj kot 1000 Romov, od tega več kot tretjini v naselju Žabjak – Brezje, kjer je med 700 prebivalci zaposlen le en (1!), kakor je bilo to razkrito v enem od prejšnji obiskov vladnih predstavnikov v tej občini.

Romsko naselje Žabjak – Brezje, Novo mesto (vir: Zajem zaslona)

M. J.