Novo mesto: Dograditev dveh novih učilnic na Osnovni šoli Center

Podpisnika pogodbe z ravnateljico OŠ Center Marto Pavlin (vir: MO NM)

Novo šolsko leto na Osnovni šoli Center v Novem mestu začenjajo z izgradnjo novih, prepotrebnih prostorov, ki bodo za šolarje in učitelje nared konec tega leta. Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor podjetja PAM Aleš Plavec sta včeraj na šoli, ki se sooča z veliko prostorsko stisko, podpisala pogodbo za dograditev dveh novih učilnic.

V ta namen bo preurejena manjša telovadnica, dela v vrednosti dobrih 185.000 evrov (brez DDV) pa bodo predvidoma trajala tri mesece.

 Novi učilnici bosta ločeni z novo etažo in povezani z zunanjim stopniščem, spodnja bo nekoliko večja in namenjena tudi za srečanja s starši in pedagoškega kadra, v zgornji etaži pa bo manjša učilnica s kabinetom. Kot je povedal novomeški župan Gregor Macedoni, želijo na občini s tovrstnimi prostori fleksibilno pristopiti k rešitvi prostorske stiske in zagotoviti ustrezne pogoje tako učencem kot učiteljem.

Poleg novih prostorov na Osnovni šoli Center, ki jih bodo lahko začeli uporabljati po novem letu, je novomeška občina v času poletnih počitnic v sklopu rednega vzdrževanja šol prenovila sanitarije na podružnični osnovni šoli na Malem Slatniku, kjer se v kratkem začenja še gradnja varnega avtobusnega obračališča in večnamenske poti v smeri Petelinjeka.

Novo podobo je s prenovo fasade dobila tudi Osnovna šola Drska, do katere bo po zaključku gradbenih del na Ulici Slavka Gruma vodila varna šolsko pot s površinami za pešce in kolesarje.

S skorajšnjim začetkom del za prenovo ceste in izgradnjo manjkajočega pločnika pa bo za dodatno varnost otrok in občanov poskrbljeno tudi v Birčni vasi, v Črmošnjicah in na odseku šolske poti Lešnica–Otočec, v kratkem pa bo stekla še izvedba javnega naročila za izbor izvajalca za izgradnjo manjkajočega pločnika ob državni cesti na Ratežu.

Zdajšnji prostori
Podpis pogodbe

M. D.