Novo mesto: Dodatna evropska sredstva za prenovo splošne bolnišnice

SB Novo mesto (vir: MD)

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt Energetska sanacija dveh prvotnih zgradb Splošne bolnišnice Novo mesto (grad Mostek in grad Kamen).

Potem, ko so 5. aprila 2022 odobrili sredstva iz Kohezijskega sklada za prenovo ginekološke zgradbe Splošne bolnišnice Novo mesto, so zdaj odobrili še sredstva iz istega sklada za energetsko sanacijo dveh prvotnih zgradb v sklopu iste bolnišnice.

V okviru tokratnega projekta je predvidena izvedba celovite energetske prenove tako na ovoju kot na energetskih sistemih objektov grad Mostek in grad Kamen.

Na omenjenih objektih bosta izvedena celovita sanacija toplotnega ovoja in hladilnega sistema, vgradila se bo varčna razsvetljava in vzpostavil centralni nadzorni sistem. Prenovljenih bo 1446 kvadratnih metrov tlorisne površine.

V Službi Vlada RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo vodi Zvone Černač, so hkrati odobrili še evropska sredstva za energetsko obnovo objektov Orhideja in Vrtnica v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije (URI) – Soča v Ljubljani.

M. D.