Novo mesto: Do zime načrtovane številne preplastitve občinskih cest

V naslednjih dveh mesecih bodo na celotnem področju Mestne občine Novo mesto potekale preplastitve petnajstih odsekov občinskih cest, v skupni vrednosti 365 tisoč evrov. Pri petih odsekih bodo del sredstev prispevale krajevne skupnosti, ki so preplastitve teh odsekov prijavile na razpis za sofinanciranje njihovih projektov.

Dela se začenjajo v ponedeljek, 23. septembra, in bodo predvidoma trajala do konca novembra.

Izvedba bo zahtevala več delnih in popolnih zapor, na nekaterih odsekih bodo v določenih obdobjih zaprti tudi individualni priključki. V primeru popolnih zapor bo prevoz preko gradbišča dovoljen v dogovoru z vodjo gradbišča, obvozi bodo urejeni.

Preplaščeni bodo naslednji odseki: 

 • Vinja vas – Podgrad – Pristava – Mihovec,
 • Dolnja Težka Voda – Stopiče,
 • dva odseka ceste Stopiče – Veliki Orehek – Mali Orehek – Zajčji vrh pri Stopičah – Dolž,
 • Turkova ulica 28,
 • Jenkova ulica – Šolska ulica – K sodišču,
 • Drska 61,
 • Pangrč Grm – Šmiklavž,
 • Šmiklavž 55.

Krajevne skupnosti sofinancirajo 30 odstotkov preplastitev na odsekih:

 • Jama – Rakovnik pri Birčni vasi – Rajnovšče,
 • Stranska vas – Rakovnik pri Birčni vasi,
 • Gomile 78,
 • Velike Brusnice 172 in
 • Velike Brusnice – Dolenji Suhadol.

Mestna občina Novo mesto bo za preplastitve skupno namenila dobrih 332 tisoč evrov.

C. R.