Novo mesto: Do mestnega jedra po večnamenski poti ob Težki vodi

Pot ob Težki vodi v Novem mestu. (vir: MO NM)

Na novomeškem rotovžu so včeraj podpisali pogodbo za ureditev prve faze peš in kolesarske poti ob Težki vodi. Nova neprekinjena večnamenska pot bo nastajala v dveh fazah in bo skozi Regrčo vas ter Šmihel povezala Gotno vas s Kandijsko cesto.

Sprehajalci in kolesarji bodo tako že konec leta lahko preko brvi Loka–Kandija prečkali Krko in dosegli mestno jedro.

Prvih 400 metrov poti, ki bo ob potoku Težka voda segala od Kandijske ceste do mostiča na Lebanovi ulici, bodo začeli urejati že v tem mesecu, dela bodo potekala predvidoma do septembra. Sredstva za investicijo v vrednosti dobrih 600 tisoč evrov z DDV bo v celoti zagotovila Mestna občina Novo mesto.

V prvi fazi ureditve večnamenske poti bo potekala preureditev obstoječe lokalne ceste, ki vodi od parkirišča ob Kandijski cesti do Ulice Mirana Jarca, in izgradnja novega 240 metrov dolgega kraka poti. Pot se bo od Ulice Mirana Jarca usmerila proti strugi potoka in nato ob Težki vodi potekala do mostiča na Lebanovi ulici. Ob poti bo zgrajena javna razsvetljava, hkrati bo rekonstruirana še obstoječa kanalizacija.

V sklopu del je v Ulici Mirana Jarca (pri bolnišnici) predvidena tudi sprememba prometnega režima z novim obračališčem pred odcepom za večnamensko pot. Na občini zagotavljajo, da bo s tem za pešce in kolesarje zagotovljena njena varna uporaba.

V drugi fazi del se bo izgradnja nadaljevala do mosta prek Težke vode v Šmihelu in od tam po t. i. Mordaxovem sprehajališču.

Po zaključeni prvi fazi v dolžini približno 400 metrov bo sledilo nadaljevanje izgradnje večnamenske poti, ki bo v končni skupni razdalji slabega kilometra pešcem in kolesarjem iz šmihelskega zaledja preko novozgrajene poti in navezave na brv Loka-Kandija izboljšala povezanost s centrom mesta.

Z urejanjem zelenih površin ob strugi Težke vode bo občina tako dogradila mrežo kolesarskih povezav in pešpoti.

V zadnjih letih so v Novem mestu zgradili približno štiri petine načrtovanega omrežja kolesarskih in poti za pešce. Ko bo to dokončno zgrajeno, bo možno Novo mesto s kolesom obvoziti po približno 10-kilometrski kolesarski stezi, celotno novomeško omrežje kolesarskih in poti za pešce pa bo merilo približno 25 kilometrov.

Pogodbo za ureditev prve faze peš in kolesarske poti ob Težki vodi so včeraj podpisali novomeški župan Gregor Macedoni, predsednik uprave GP Krk Sanjin Purić in direktor CBE Sašo Previšić.

Vir: MO NM

M. D.