Novo mesto: Do aprila je bila realizirana slaba desetina pogodbene vrednosti prenove

Prenova novomeškega mestnega jedra (foto: Mestna občina Novo mesto)

Konec avgusta lani so z novomeškega rotovža sporočili, da se bo začela prenova mestnega jedra v Novem mestu. Prenova, ki velja za enega večjih projektov v občini, naj bi trajala dobrih 14 mesecev.

Vrednost gradbenih del je bila ocenjena na 5.631.415,74 evrov (brez davka na dodano vrednost), vrednost arheoloških izkopavanj pa 220.258,36 evra (brez davka). Skupna vrednost je bila ocenjena na 5,851.674,10 evra (brez DDV). Pri tem je občina pričakovala, da bo 80 odstotkov sredstev, kar je 4,681.339,28 evra, pridobila iz državnih virov in evropskih kohezijskih skladov.

Mestna občina je s prenovo mestnega jedra, ki obsega Glavni trg, Pugljevo ulico in del Rozmanove ulice začela septembra 2017.

Po javno objavljenih podatkih na spletni strani občine pa je razvidno, da je občina za izvedbo projekta sklenila štiri izvajalske pogodbe v skupni vrednosti 7.080.510,87 evrov, od tega:

  • za gradnjo (izvajalec CGP, d. d. Novo mesto) 6.638.182,35 evra,
  • za arheološka izkopavanja (izvajalec JPJ, d. o. o. Slovenska Bistrica) 349.479,20 evra,
  • za nadzor (izvajalec Projekt Nova Gorica) 91.507,32 evra,
  • za koordinatorja varstva pri delu (izvajalec Renova, d. o. o. Novo mesto) 1.342,00 evra.

Iz odgovora na eno od svetniških vprašanj, kjer so navedeni ti podatki, sicer ni razvidno, ali gre za podatke z davkom ali brez davka.

Če so še lani pričakovali 80-odstotno sofinanciranje iz državnih in eu-virov, je zdaj predvideno, da bo projekt predvidoma sofinanciran v višini 4.587.080,69 evrov oziroma v deležu 64,78 odstotka, od tega:

  • delež sofinanciranja RS: 12,96 odstotka oziroma    917.416,14 evra,
  • delež sofinanciranja EU: 51,83 odstotka oziroma 3.669.664,55 evra.

Po podatkih iz avgusta lani je bil pričakovani znesek sofinanciranja 4,68 milijona evrov oziroma 80 odstotkov vrednosti naložbe. Po podatkih iz aprila 2018 pa je pričakovani znesek 4,58 milijona evra oziroma 64,78 odstotka naložbe. Razlika v znesku ni velika, v odstotkih pa je ta precejšnja.

Mestna občina je na svoji spletni strani zapisala, da je bila realizacija projekta na dan 6. april 2018 pri 687.518,95 evra. Glede na vrednost podpisanih pogodb je bila to manj kot desetina vrednosti štirih izvajalskih pogodb, sklenjenih za prenovo.

Spremenjen je tudi predvideni zaključek glavnine del oz. odprtje večjega dela javnih površin. Konec avgusta 2017 je bilo rečeno, da bodo dela končana v dobrih 14 mesecih (predvidoma oktobra 2018). Po zadnje objavljenih javnih podatkih pa je oktobra 2018 predviden zaključek glavnine del, zaključek vseh pogodbenih del oziroma aktivnosti pa v začetku leta 2019.

Vir: pobude-in-vprasanja-svetnikov

J. M.