Novo mesto: Do 20. oktobra možnost prijave škode po letošnji pozebi

(vir: arhiv)

Mestna občina Novo mesto bo na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje zbirala vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi pozebe v tekoči kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom 2021. Potencialni oškodovanci bodo vloge za prijavo škode prejeli na dom in jih, v kolikor bodo to želeli, izpolnjene predali občini, ki jih bo nato v reševanje predala Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Slednji bodo o vlogah presojali, oškodovance pa o statusu vlog obvestili do konca aprila 2022.

Potencialni oškodovanci v obrazce, ki jih bodo prejeli na dom, vpišejo podatke o odstotku poškodovanosti posamezne kulture in priložijo dokazila (slike, cenilni listi zavarovalnic ipd.). V primeru sklenjenega zavarovanja kmetijske proizvodnje oškodovanci priložijo kopijo zavarovalne police in če z njim že razpolagajo, tudi dokazilo o izplačilu zavarovalnine.

Oškodovanci z območja Mestne občine Novo mesto izpolnjene in podpisane obrazce (skupaj z dokazili) pošljejo po pošti ali prinesejo osebno na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 20. oktobra 2021.

Za morebitna dodatna vprašanja in pojasnila lahko oškodovanci pokličejo na Mestno občino Novo mesto na telefonsko številko 07 39 39 272 (Klavdija Seničar) ali 07 39 39 278 (Klara Golić).

Poravnavo škode v državi po spomladanski napovedi je že takrat napovedal predsednik vlade Janez Janša, ki je na Twitterju tudi objavil naslovno fotografijo.

 M. P.