Novo mesto: 81 javnih najemnih stanovanj v Podbrezniku

Direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec, predsednik uprave CGP Martin Gosenca, župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, prokurist podjetja TGH Marko Jarnević, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto Bojan Rajer. (vir: MO NM)

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je s podjetjema CGP in TGH  na rotovžu podpisal pogodbo za projektiranje in gradnjo dveh stanovanjskih blokov z 81 javnimi najemnimi stanovanji na območju Podbreznika.

Pogodba za gradnjo dveh stanovanjskih blokov, za kar so včeraj podpisali pogodbo, je vredna 10,6 milijona evrov, stanovanja bodo vseljiva predvidoma čez dve leti.

Skupno bo v naslednjih letih na območju Podbreznika na voljo 184 novih stanovanj, ki jih bosta zgradila novomeška občina in republiški stanovanjski sklad. Decembra je Stanovanjski sklad RS namreč podpisal pogodbo za 103 javna najemna stanovanja. 

Novomeška občina bo po včeraj podpisani pogodbi zgradila dva večstanovanjska bloka z 81 stanovanji velikosti od 38 do 88 kvadratih metrov s skupno podzemno garažo. Stanovanja bodo energijsko učinkovita in zgrajena po načelih trajnostne gradnje in z nizkimi obratovalnimi stroški. Predviden je tudi skupen prostor namenjen druženju, urejena otroška igrišča in zelene površine, zagotovljenih bo tudi 127 parkirnih mest.

Več kot četrtina oziroma 22 stanovanj bo zgrajenih v prilagojenem standardu za bivanje starejših oziroma za gibalno ovirane osebe, kar je del občinske stanovanjske strategije.

Skupno (vključno z republiškim stanovanjskim skladom) bo na območju Podbreznika zgrajenih pet novih večstanovanjskih blokov, poleg dveh občinskih (81 stanovanj) še tri večstanovanjskih (103 stanovanj). Republiški sklad bo kot soinvestitor sofinanciral tudi gradnjo dveh občinskih stanovanjskih blokov (v višini 5,1 milijona evrov) in na podlagi dodeljenih sredstev soinvestiranja v prihodnje od novomeške občine odkupil enega od blokov v Podbrezniku.

Kot je na podpisu pogodbe izpostavil župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, občina z gradnjo najemniških stanovanj v najmlajši novomeški funkcionalno zaključeni soseski v Podbrezniku skupaj s Stanovanjskim skladom RS proaktivno pristopa k problematiki izrazitega presežka povpraševanja nad ponudbo stanovanj in uresničevanju zastavljenih ciljev v občinski stanovanjski politiki.

Napovedal je še, da bo v naslednjih letih na območju Novega mesta v sodelovanju z zasebnimi investitorji skupno zagotovljenih 600 novih stanovanj.

Podpisniki pogodb – predsednik uprave CGP Martin Gosenca, župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, prokurist podjetja TGH Marko Jarnević.
Podpisniki pogodb – predsednik uprave CGP Martin Gosenca, župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, prokurist podjetja TGH Marko Jarnević.

Vir: MO NM

M. D.