Novo iz Trebnjega: Urejanje krožišča in zapora prometa

Pri Kmetijski zadrugi Krka so začeli z izgradnjo trajnega krožišča, delno bo to financirala KZ, delno gre iz evropskih sredstev, glavnino oziroma četrt milijona evrov pa bo zagotovila občina. V tem delu od ponedeljka dalje velja popolna prometna zapora, po pogodbi morajo biti dela končana do 31. avgusta 2018. Občina pa je razveljavila javni razpis za prosto uradniško delovno mesto v občinski upravi.

Od ponedeljka, 23. julija, za del lokalne ceste na območju Trebnje center – Štefan (krožišče pri KZ) velja popolna prometna zapora, obvoz je urejen po regionalni cesti oziroma po t. i. stari hitri cesti.

Montažno oz. začasno krožišče.

Občina Trebnje je lani pri kmetijski zadrugi v Trebnjem najprej uredila montažno krožišče, zdaj izvajajo dela za trajno krožišče. Investicijska vrednost je 378.692 evrov, v to je vključena tudi ureditev parkirišča pred zadrugo, strošek v vrednosti 49.890 evrov bo plačala zadruga.

Občina Trebnje je pridobila še 73.516 evrov nepovratnih evropskih sredstev, kar pomeni, da bo krožišče občino stalo 255.286 evrov.

Gradbeno pogodbo za ureditev krožnega križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem sta s podjetjem Komunalne gradnje iz Grosuplja sklenili Občina Trebnje in Kmetijska zadruga Trebnje. Dodatno so sklenili še aneks k pogodbi, v katerem so se dogovorili, da bo grosupeljsko podjetje v dela vključilo še podizvajalca, to je podjetje Rekon iz Ivančne Gorice.

Pogodbena vrednost del, vključno z davkom na dodano vrednost, je 378.692 evrov, od tega bo KZ Trebnje plačala 49.890 evrov ali 16,07 odstotka celotne investicije, saj bodo v sklopu del uredili še parkirišče pred zadrugo. To pomeni, da bo strošek občine 328.802 evrov (z davkom vred). Iz razpisa je razvidno, da bo projekt sofinanciran z evropskimi sredstvi.

V pogodbi je navedena naslednja rekapitulacija del:

  1. Krožno križišče in priključne ceste:                                                         170.467 evrov (od tega voziščne konstrukcije 111.520 evrov)
  2. Prestavitev in zaščita vodovoda:                                                              16.695 evrov
  3. Prestavitev in zaščita kanalizacije:                                                           32.681 evrov
  4. Cestna razsvetljava:                                                                               14.782 evrov
  5. Zaščita in prestavitev NN vodovodov:                                                        5.438 evrov
  6. Zaščita in prestavitev TK vodov:                                                              13.381 evrov
  7. Krajinska ureditev:                                                                                   7.165 evrov

(Zneski so brez 22-odstotnega DDV)

Rok za dokončanje del je najpozneje do 31. avgusta 2018.

Občina razveljavila javni natečaj za prosto uradniško mesto

Občina je na svoji spletni strani objavila obvestilo, da razveljavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v občinski upravi Višji svetovalec v Oddelku za okolje, prostor in infrastrukturo. Razpis je bil objavljen 14. junija 2018. Po podatkih, ki smo jih pridobili v uredništvu, naj bi bil razpis namenjen za zaposlitev točno določene osebe, na kar so nakazovali tudi nekateri razpisni pogoji. Ker se naj ne bi izšlo, so razpis razveljavili. Ponovljen razpis za to delovno mesto trenutno ni objavljen.

Viri: spletna stran Občine Trebnje, portal e-naročanje in drugo

C. R.