Novo: Evropska sredstva za negovalno bolnišnico v Novem mestu

Stavba nekdanje interne Splošne bolnišnice Novo mesto, ki jo bodo zdaj z evropskimi sredstvi povsem prenovili. (vir: arhiv)

Vlada služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je za negovalno bolnišnico v Novem mestu odobrila 3,8 milijona evrov evropskih sredstev. Ministrstvo za zdravje bo namreč preuredilo stari interni oddelek novomeške bolnišnice, ki bo omogočal kakovostne pogoje za neakutno in paliativno bolnišnično obravnavo.

Gre za projekt v skupni vrednosti 6 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU prispeval dobrih 3,8 milijona evrov. Negovalna bolnišnica bo velika pridobitev za regijo.

Prenovljena stavba bo imela v pritličju predvsem skupne prostore za Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo (NBO), kot so prostori za izvajanje različnih terapij in delavnic ter dnevni prostor za obiske svojcev. V prvem in drugem nadstropju bo Oddelek za NBO, v tretjem nadstropju pa bosta oddelka za NBO in paliativno oskrbo.

V okviru projekta bo Splošna bolnišnica Novo mesto pridobila tudi 44 novih postelj za bolnike, obolele za covidom-19.

S to naložbo bo ministrstvo za zdravje izboljšalo pogoje za izvajanje kakovostne zdravstvene dejavnosti v omenjeni bolnišnici, prispevalo pa bo tudi k izboljšanju dostopnosti zdravstvenih storitev v Jugovzhodni Sloveniji.

V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so v letošnjem letu namenili že 75,1 milijona evrov za krepitev slovenskega zdravstvenega sistema iz pobude React-EU, od tega za štiri negovalne bolnišnice 20,1 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj iz virov React-EU. V okviru ureditve negovalnih oddelkov je bilo tako zagotovljenih 226 postelj za paciente s covidom-19.

“S tem nadaljujemo naše poslanstvo vračanja evropskih sredstev ljudem – tudi preko ustrezne zdravstvene infrastrukture in boljše zdravstvene oskrbe,” so sporočili iz vladne službe, ki jo vodi minister Zvone Černač.

M. D.