Novi vladni ukrepi in priporočila za zajezitev širjenja novega koronavirusa

(vir: pixabay.com)

Vlada je na današnji seji sprejela predlog ukrepov ob možnih razpletih in nevarnostih, ki izhajajo iz naraščajočega števila COVID-19 pozitivnih oseb.

Zapisali so, da se zavedajo, da je za upočasnitev in zaustavitev širjenja korona virusa ter omilitev negativnih posledic in preprečitve preobremenjenosti zdravstvenega sistema nujno zmanjšati število medsebojnih stikov povsod, kjer je to mogoče brez hujših posledic za življenje in delo.

Ker bi bilo število okužb bistveno manjše, če bi se priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) dosledno upoštevala, vlada zato poziva predstojnike institucij in organizacij, upravljalce stavb ter organizatorje dogodkov, da v okviru svojih pristojnosti odgovorno poskrbijo za upoštevanje priporočil.

Lastniki in vodstva podjetij pa naj od strokovnjakov za medicino dela takoj pridobijo oziroma dopolnijo oceno tveganja širitve COVID-19 okužb v podjetju ter pravočasno uvedejo vse svetovane preventivne ukrepe.

Vlada je sprejela tudi več priporočil in sicer:

  • priporočilo o delu od doma, če slednje omogoča delovni proces in da se, če je to mogoče, uvede sistem kolobarjenja;
  • vse javne prireditve se izvedejo brez pogostitev in zakusk;
  • sami omejimo ne nujne stike in svoje obiske v trgovinah ter ostalih javnih prostorih načrtujemo čim bolj racionalno

Vlada je tudi sklenila, da bo potrebno ob vstopu v delovne prostore meriti temperaturo zaposlenih in obiskovalcev. Vsi s povišano temperaturo bodo napoteni na bolniško. Pristojno ministrstvo bo pripravilo zakonsko podlago, ki bo omogočala kratkotrajno bolniško odsotnost do treh dni tudi brez obiska zdravnika.

Vlada pripravlja tudi več ukrepov, usmerjenih v preprečevanje širjenja okužb za primer, ko bi se njihovo število še naprej povečevalo.

Pripravljeni bodo ukrepi, vezani na delovanje mestnega in medkrajevnega javnega prometa, trgovin, lekarn, pošt, bank in zdravstvenih ustanov, s ciljem zaščite najbolj ranljivega dela populacije.

V pripravi so tudi ukrepi vezani na dodatne omejitve zbiranja v smeri zmanjšanja števila oseb.

Že ta konec tedna bodo pričele veljati spremembe, vezane na nošenje mask v zaprtih javnih prostorih. Nošnja mask bo tako obvezna za učence od 7. razreda dalje, dijake in študente. Tudi vzgojiteljice, vzgojitelji v vrtcih ter učiteljice, učitelji v razredih vseh stopenj bodo morali nositi maske.

Nošenje mask bo od konca tega tedna obvezno tudi na odprtih javnih prostorih, kjer se zbira veliko ljudi, kot so na primer tržnice, mestna jedra.

Prihodnji teden bo v veljavo stopila tudi odločitev o spremenjenem obratovanju lokalov. Čas obratovanja gostinskih lokalov se bo omejil, predvidoma na obdobje med 6.00 in 22.00.

Prihodnji teden bodo razširjene tudi bolnišnične kapacitete, in sicer za najmanj 50 postelj za COVID-19 bolnike na eni lokaciji.

Vlada pripravlja tudi spremembe vezane na vstop v državo za primer nadaljnjega zaostrovanja razmer v sosednjih in ostalih državah ter tudi vnaprej pripravlja ukrepe, ki bi se izvajali po morebitnem dogovoru držav članic EU, da bolj poenotijo način omogočanja gibanja znotraj EU.

Vir: 32-redna-seja-vlade

C. R.