Nova pravila za gostinske lokale

Fotografija je simbolična. (vir: pixabay.com)

Vlada je včeraj sprejela spremembe odloka o obratovalnem času gostiln, v skladu s katerimi je strežba jedi in pijače še vedno dovoljena le od 6.00 do 22.30, pri čemer bodo morali gostje, ki bodo ob 22.30 v kavarnah, slaščičarnah, okrepčevalnicah ali barih, kraj zapustiti najkasneje v tridesetih minutah, če bodo sedeli v restavracijah, gostilnah ali kmetijah, pa v eni uri. 

Nočni klubi in diskoteke še vedno ostajajo zaprti.

V sporočilu za javnost po seji vlade so zapisali:

V Odloku o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se v 2. členu spreminja drugi odstavek tako, da se glasi:

»(2) Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno od 6.00 do 22.30.«.

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

»(3) Ne glede na prejšnji odstavek časovna omejitev opravljanja dejavnosti ne velja za dejavnost priprave in dostave jedi in pijač, dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač v sobe oziroma druge oblike nastanitvenih enot v nastanitvenih obratih (sobna strežba) ter za osebni prevzem jedi in pijač.

(4) Gostje, ki so ob 22.30 še v obratih iz drugega odstavka tega člena, jih morajo zapustiti najpozneje v 30 minutah, če v njih strežejo le preproste jedi, pijače in napitke (kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari), oziroma najpozneje v 60 minutah, če strežejo tudi zahtevnejše jedi (restavracije, gostilne, kmetije).«.

Popravek odloka dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti (priprava in strežba jedi in pijač) le od 6.00 do 22.30 ure. Določba časovne omejitve pa se ne nanaša na dejavnosti same priprave in dostave jedi in pijač, dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v sobe oziroma v druge oblike nastanitvenih enot (npr. apartmaje) ter na osebni prevzem jedi in pijač.

Gostje, ki so ob 22.30 uri še v gostinskem ali nastanitvenem obratu za strežbo jedi in pijač, imajo na voljo še dodatno 30 minut, da zapustijo obrat v kolikor streže le z enostavnimi jedmi, pijačami in napitki (kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari), oziroma zapustijo obrat  najkasneje v 60 minutah v kolikor streže z zahtevnejšimi jedmi (restavracije, gostilne, kmetije).

Prvi člen Odloka ostaja enak in še vedno določa, da ostajajo diskoteke in nočni klubi zaprti.

Odlok stopi v veljavo 24. septembra 2020.

C. R.