Nova pravila pri odobravanju posojil

(vir: pixabay.com)

Banke bodo mesece z začasno znižanimi dohodki, ki so posledica epidemije z novim koronavirusom oziroma boleznijo covid-19, lahko izločile iz izračunavanja kreditne sposobnosti potrošnika. Spremembe začnejo veljati 1. junija 2020.

V Banki Slovenije so namreč prilagodili do sedaj veljavna pravila, ki določajo, da se pri izračunu letnega dohodka potrošnika, na podlagi katerih določajo kreditno sposobnost posameznika, upošteva dohodek v obdobju enega leta pred sklenitvijo kreditne pogodbe.

Po 1. juniju pa bodo lahko mesece z epidemijo izločili iz izračuna letnega dohodka potrošnika, če so bili ti prihodki nižji kot pred razglasitvijo epidemije.

Zaradi epidemije in po sklepu vlade ter parlamenta pa morajo banke na predlog oziroma vlogo kreditojemalcev odobriti tudi odlog plačila posojil. Tu gre za odlog 12 mesecev. V to so všteti tudi limiti. Tudi tu velja za tiste, ki izkažejo težave zaradi izbruha epidemije, kar so večinoma nižji prihodki.

Samo do 1. maja so banke in hranilnice prejele 22.230 vlog za odobritev odlogov plačil, od tega je bilo 15.599 ali več kot 70 % vlog prebivalstva, ki so zaprosili za odlog odplačevanja posojil v vrednosti 33,1 milijona evrov.

J. M.