Nekaterim gre odlično, so že v Dubaju, vsaj dve podjetji poslujeta prek davčnih oaz

Kočevje (Vir: kam.si)

V občini Kočevje je bilo lani registriranih 574 podjetij in samostojnih podjetnikov, pri katerih je bilo 2.103 zaposlenih. Skupno so ustvarili 15 milijonov evrov čistega dobička. Najmanj dve večji podjetji poslujeta prek davčnih oaz, prvič pa smo naleteli še na podatek, da ima eden od lastnikov stalni naslov v Združenih arabskih emiratih (Dubaju).

V občini Kočevje je 261 podjetij, v katerih je 1.866 zaposlenih. Skupno so ustvarili za 238,4 milijona evrov prihodkov, od tega 114,5 milijona z izvozom. S čistim dobičkom jih je poslovalo 182, pri katerih je bila tudi večina zaposlenih v občini – 1700. Skupno so imeli 12,8 milijona evrov čistega dobička, kar je bilo za 48 odstotkov več kot leto pred tem.

V občini je registriranih še 313 samostojnih podjetnikov, pri katerih je 237 zaposlenih. Ustvarili so za 29,6 milijona evrov prihodkov. Skupno so ustvarili za 2,2 milijona evrov dobička (neto podjetnikovega dohodka), kar je bilo za dobrih 8 odstotkov manj kot leto pred tem.

Podjetja s tujim kapitalom

V občini Kočevje je vsaj šest delujočih podjetij, v katerih so lastniki tujci. Največje je INTERSOCKS, ki deluje na Reški cesti. Sledijo: smartMELAMINE, IS-RE, prav tako z Reške, nato ORPI z Morave, Projal s Tomšičeve in Pekarna Almir z Roške.

Podjetje IS-RE je imelo lani 161 tisoč evrov prihodkov in nima nobenega zaposlenega. Podatkov za Projal javno ni objavljenih, predvidevamo, da gre za mikro podjetje, Pekarna Almir pa je imela lani 234.255 evrov prihodkov in 6 zaposlenih.

Kako posluje Melamin

Melamin, kemična tovarna, Kočevje, je bila ustanovljena novembra 1974. Deluje kot delniška družba, direktor je Srečko Štefanič. Iz poslovnega poročila za leto 2016 je razvidno, da so se prihodki v letu 2016 zmanjšali za 2,6 milijona evrov. Razvidno je še, da imajo 158 delničarjev, njihovo število pa se zmanjšuje.

Melamin Kočevje in Gozdarstvo Grča gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina sta kot enakovredna družbenika na skupščini družbe Gromel Kočevje 27. junija 2016 sprejela sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Okrožno sodišče v Ljubljani je nato 29. 9. 2016 objavilo sklep o prenehanju družbe Gromel Kočevje po skrajšanem postopku.

Melamin je tudi med ustanovitelji zavoda »Center odličnosti PoliMat«. Hkrati pa je Melamin 4. junija 2015 skupaj z družbo Ostthüringische Materialprüfgesellschaft für Textill und Kunststoffe Gmbh (skrajšan naziv OMPG), Rudolstadt, Nemčija, ustanovil ustanovil podjetje Melaflis, podjetje za proizvodnjo melaminskih flisov, d. o. o., s sedežem Tomšičeva, Kočevje. Vsak od družbenikov je vložil 12.500 EUR, kar predstavlja 50 odstotkov glede na celotno udeležbo v novo nastali družbi. Melaflis se je nato marca 2016 preimenoval v smartMELAMINE, podjetje za proizvodnjo melaminskih flisov, d. o. o. Direktorja sta dva, Damjan Marn iz Kočevja in Löning Christoph  iz Nemčije.

Največji delničarji podjetja Melamin so:

  1. NFD Holding                                 41,43 %
  2. Sinacta, d. o. o., Ljubljana             19,04 %
  3. ZENIT-T, d. o. o., Kamnik                8,52 %
  4. LUGA AUDIT&CONSULT, Lugano       7,17 %
  5. ENOOP, d. o. o., Vipava                   5,03 %
  6. Kritni sklad prva+zajamčeni, Lj.       2,81 %
  7. Srečko Štefanič, Kočevje                 2,22 %
  8. Roman Ambrož, Ljubljana                2,22 %
  9. NLB Skladi – Slovenija mešani         1,90 %
  10. Damjan Murn, Kočevje                    1,56 %

Podjetje INTERSOCKS, tovarna nogavic, je imelo lani 35,4 milijona evrov prihodkov. Podjetje je bilo ustanovljeno že junija 1992 in je od leta 2009 v lasti istoimenskega italijanskega podjetja. Pred tem se je podjetje imenovalo HURWITS, tovarna nogavic, s sedežem v Štalcarjih. Nato pa so leta 2004 vstopili novi italijanski lastnik, podjetje se je preimenovalo v INTERSOCKS in se tudi preselilo na Reško cesto v Kočevje. Ima dva direktorja in dva prokurista. Direktorja sta Debby Hurwitz iz Dolge vasi pri Kočevju, in Marjan Kočila iz Ljubljane. Prokurista pa sta Peterle Adone iz Italije in Hurwitzd de Lous iz Švice. Podjetje posluje tudi prek davčnih oaz.

Podjetje ITAS-CAS, polno ime Industrija transportnih sredstev in opreme – cisterne, avtomešalci, silosi, d. o. o., je bilo kot takšno prav tako registrirano leta 1992. Danes ima 4 lastnike, ki so: Zmagoslav Šega, Kočevje (30 %), Zdravko Kljun, Kočevje (25 %), Ivan Fornazarič z naslovom Združeni arabski emirati (25 %) in Borja Koračin, Kočevje (22,5). Direktor podjetja je Zmagoslav Šega. Podjetje posluje tudi prek davčnih oaz.

V nadaljevanju objavljamo seznam največjih kočevskih podjetij. Razvrstili smo jih glede na doseženi celotni prihodek. Zneski so v evrih.

 Podjetje Celotni prihodek  Čisti dobiček Štev. zaposl.
1. Melamin, d. d. 44.032.009 3.260.580 188
2. INTERSOCKS, d. o. o. 35.431.954 1.789.943  66
3. ITAS-CAS, d. o. o. 13.463.178   875.823 102
4. Snežnik, d. d., Kočevska Reka 10.797.286   173.862 129
5. VOBENCA, d. o. o. 10.402.860   250.617  20
6. Gozdarstvo GRČA, d. d.  9.920.232     10.462  88
7. Kočevski tisk, d. d.  5.266.599   117.016   0
8. Komunala Kočevje  5.180.536     70.582  66
9. Kovinar Trgovina, d. o. o.  4.737.607    -85.848  20
10. Kovinar Kočevje, d. o. o.  4.005.933  -351.223  23
11. ANUBIS, d. o. o.  3.587.095     97.926   2
12. Hydrovod, d. o. o.  3.170.013     96.063  34
13. Recinko, d. o. o.  2.773.096     14.131 103
14. Varovanje Galekom, d. o. o.  2.542.844   210.048 110
15. Avtoprevozništvo Štefan Vegi, s. p.  2.496.171     69.215  14
16. Obnova Kočevje, d. o. o.  2.431.815      5.132  45
17. Lesing, d. o. o.  2.048.726     61.725   5
18. Prevozništvo Rogan, Karel Rogan, s. p., Gorenje  1.908.801     76.267  24
19. JAKA & I, d. o. o.  1.767.762     76.743  15
20. INTER-ADAKS, d. o. o.  1.716.992     66.398  14
21. IBS Varovanje, d. o. o.  1.571.180     35.329  68
22. Prevozi Bregar, Roman Bregar, s. p., Šalka vas  1.488.717   184.671  11
23. Kovan, d. o. o.  1.420.214     27.074  27
24. Marjan Bradač, s. p.  1.383.226     21.357   5
25. LOS CO, d. o. o.  1.366.368     33.108  10
26. SNEŽNIK SINPO, d. o. o., Kočevska Reka  1.356.124     12.267  54
27. Jana invest, d. o. o.  1.323.196       7.770  13
28. AMLES, d. o. o.  1.229.130     48.791  14
29. Tekor, d. o. o.  1.124.884     33.857  17
30. Lesdog Kočevje  1.072.619     36.616  18
31. GP DOMGRAD, d. o. o  1.067.663     62.406   8
32. O-PROJEKT, d. o. o.  1.013.906    17.546  11
33. Metalindt, d. o. o.     994.725    38.021  10
34. Janez Jasenc, s. p., Gorenje     963.518    51.015   4
35. RENOVA Roman Logar, s. p.     834.737    36.161   6
36. ELIIS TRADE, d. o. o., Koče     790.904    64.789   8
37. Kočevski les, d. o. o.     772.433    49.917   2
38. R&GE, d. o. o.     654.419    12.784   9
39. ORPI, d. o. o., Morava     688.557      2.121   4
40. Fortina, d. o. o.     678.786    37.353   3
41. Metaliks, d. o. o. Paka pri Predgradu     674.920    20.053   9
42. Skupina Kovinar, d. d.     639.475    91.682   5
43. Silvo Bradač, s. p.     626.108     4.701   0
44. SKAN-INVEST, d. o. o.     606.828     8.812   1
45. Gradbeništvo AUPIČ, d. o. o., Trata     501.314        836  12
46. Zavod Kočevsko     588.195     n.p.   6
47. Roman Kužnik, s. p., Breg     578.393    12.006   3
48. BVS – Prevozi, storitve Šercer, Breg     574.961     9.526   4
49. TEKSTILANA, d. o. o.     561.280 116.751  22
50. TKB, d. o. o., Cvišlerji     551.744       129   1
51. PORAVNAVA, d. o. o.     540.849   10.388  11
52. KENOR, d. o. o.     504.576   29.972  14
53. HRAMČEK, d. o. o., Livold     489.519    2.095   3
54. Mirjam Tušek, s. p., Gornje Ložine     469.894    2.179  12
55. M-REFILL, d. o. o.     469.716    23.311   5
56. REMES, d. o. o.     458.792       -725   3
57. Avtomehanika Papež, d. o. o.     457.335    23.155   5
58. PROKUM, d. o. o.     447.324     6.843   2
59. BREGTRANS, d. o. o.     442.278   65.142   3
60. Trgovina Ježek Tatjana Žagar, s. p., Koč. Reka     432.541   12.066   2
61. Mizarstvo Šterk, d. o. o.     428.932   30.352   7
62. RENOVA LOGAR, d. o. o.     417.270     9.704   3
63. PKT-ZUM, d. o. o., Novi Lazi     397.054    10.231   9
64. Marko Vidrih, s. p., Željne     389.279    49.049   2
65. IMPRESSUM, d. o. o. Šalka vas     370.486     4.974   2
66. JASENC, d. o. o., Gorenje     356.511     8.648   2
67. Jekloprom, d. o. o.     329.566     9.436   3
68. Marketing ELDAMEDO, d. o. o.     327.413     8.763   2
69. INTERCONF, d. o. o.     320.655   -4.633   9
70. UNIVOX, d. o. o.     317.817  -29.774   7
71. NBV, d. o. o.     317.195     6.230   2
72. Gostilna Tri zvezde, Erika Kure, s. p.     317.101     8.189   4
73. Rekreacija GAJ, d. o. o.     315.154      2.443   6
74. Matej Lazar, s. p., Gorenje     306.853    70.875   2
75. NEVLAS, d. o. o.     301.035      8.248   3
76. Jani Kerneža, s. p., Novi Lazi     299.624      1.118  10

Upoštevali smo podatke o celotnem prihodku do 300.000 evrov letno. Kdor je imel lani manj kot to, ga ni navedenega v seznamu. Pri številu zaposlenih so podatki vzeti iz bilanc stanja in so izračunani na podlagi povprečnega števila zaposlenih na podlagi delovnih ur. Minus pred izidom pomeni, da je podjetje poslovalo z izgubo.

Vir: Ajpes, Gvin.com (podjetje Bisnode)