Nekateri v Šentjerneju menijo, da si veliki Slovenec, pisatelj Boris Pahor, nagrade njihove občine ne zasluži

Občinski svet Občine Šentjernej se bo jutri sešel na 21. seji. Na dnevnem redu imajo 8 točk, med drugim bodo svetniki in svetnice odločali tudi o nagradah in priznanjih Občine Šentjernej.

Komisija za nagrade in priznanja, ki jo vodi Janez Selak, predlaga, da se

Spominska plaketa Šentjerneja podeli naslednjim: Prostovoljno gasilsko društvo Stara vas – Loka, Športno društvo Kozorog Šentjernej, Športno društvo Hopla Šentjernej in Mokropoljski klub mučenikov;

Nagrado Občine Šentjernej naj prejme: Angela Žabkar;

Naziv častnega občana Občine Šentjernej naj prejmeta: Alojz Bambič in Anton Kovačič.

Zavrnili pa so predlog za podelitev naziva častni občan Občine Šentjernej slovenskemu pisatelju in publicistu Borisu Pahorju. Kot razlog so navedli, da ni “deloval in dosegal pomembnejših trajnejših uspehov”, s katerimi bi predstavljal Občino Šentjernej.

Zavrnili so tudi predlog za podelitev nagrade in priznanja Nuši Frančič za diplomsko delo Štefanovo v Dolenji Stari vasi – najstarejši neprekinjen običaj blagoslova konj v Sloveniji. V obrazložitvi je komisija zapisala, da “ne izpolnjuje kriterijev” o podelitvi nagrad in priznanj.

Bodo pa županu Radku Luzarju predlagali, da se “Darku Drobežu, članu Slovenske zveze tajskega boksa”, podeli priznanje župana na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Šentjernej – Jernejevo 2017.

Kako se bodo odločili svetniki in ali bodo sledili navodilom komisije ali ne, bomo videli. Če ne prej, na podelitvi.

Na dnevnem redu tudi hitri internet, širokopasovno omrežje

Svetniki imajo na dnevnem redu tudi potrditev Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja (hitrega interneta). Dostop do širokopasovnega omrežja je za občane zelo pomembna stvar. Na podlagi načrta, ki ga bodo jutri sprejemali, se bo občina kasneje odločala tudi o morebitnem javnem sofinanciranju širokopasovne komunikacijske infrastrukture. Sicer pa gre za osnovni programski dokument, ki bo osnova in pomoč tudi zasebnim vlagateljem pri odločanju o investicijah.

Podatki namreč kažejo, da je na obmejnih in/ali manj dostopnih območjih zaradi naravnih značilnosti terena in izjemne razpršenosti gradnje oskrba s telekomunikacijskimi storitvami nezadovoljiva. Na območju občine so od objektov mobilnega omrežja obstoječi antenski stolpi v naselju Šentjernej in Čadraže. Objekt bazne postaje se nahaja v naselju Šentjernej in Gorenja Gomila, radijska postaja se nahaja na Trdinovem Vrhu, antena (mobilnega operaterja) pa se nahaja v bližini naselja Veliki Ban.

Evropski in slovenski strateški dokumenti navajajo, da je cilj do leta 2020 omogočiti dostop do internetne povezave hitrosti nad 30 Mb/s vsem prebivalcem in stalno povezanost v splet vsaj polovice gospodinjstev s hitrostjo nad 100 Mb/s. Občina je nato izvedla anketo, iz odgovorov pa je razvidno, da ima 18,93 % anketiranih občanov Šentjerneja internetno povezavo med 30 in 100 Mb/s, medtem ko jih ima več kot 100 Mb/s le 4,35 % vprašanih.

Zanimiv je še podatek, da v Šentjerneju trenutno uporabljalo storitve Telekoma Slovenije v 57,29 odstotka primerov, sledijo Telemach (16,33 %), T2 (10,3 %), Amis (8,54 %) in Simobil (7,54 %).

Anketa je pokazala, da si občani želijo v veliki večini (81,3 %) priključka na širokopasovno infrastrukturo s hitrostjo 100 Mb/s (samo 3,99 % si tega ne želi). Le 3,68 % anketiranih občanov pa dostopa do interneta še vedno nima.

Občinski svetniki bodo jutri razpravljali še o podelitvi koncesije za operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini in ustanovitvi občinskega javnega podjetja EDŠ – Ekološka družba.

M. R.