Ne zamudite rokov, povezanih z vrtcem za otroka

(vir: pixabay.com)

Vsi, ki imajo otroka vpisanega v vrtec, morajo do 31. avgusta vložiti vlogo za podaljšanje pravice do znižanega plačila vrtca. Staršem ta pravica pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta.

Obrazec vloge je mogoče dobiti na spletni povezavi ministrstva za delo, in sicer na otr.dodatek_vrtec. Po izpolnitvi ga je treba osebno ali po pošti poslati na pristojni center za socialno delo.

Vlogo je mogoče vložiti tudi elektronsko, preko spletnega portala e-uprava, za kar potrebujete certifikat in osebno geslo, ki ju dobite na upravni enoti.

Vlogo za ponovno uveljavljanje pravice do znižanega plačila vrtca za otroka ne izpolnjujete, če prvič uveljavljate to pravico, če želite hkrati uveljavljati še katero izmed drugih pravic iz javnih sredstev (na primer denarno socialno pomoč, subvencijo najemnine, …), če so nastala nova dejstva, okoliščine in spremembe, ki bi vplivale na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, kot so: spremembe v številu oseb, vključenost otroka v zavod s celodnevno brezplačno oskrbo več kot 30 dni, oddajanje premoženja v najem in podobno. V tem primeru morate izpolniti enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, dostopno na sociala/Obr_8_45

M. R.