Navkljub velikemu trudu domačinov migracije škodijo belokranjskemu turizmu

Bela krajina

Preverili smo, kako je s turizmom v Beli krajini, ki se sicer ne uvršča med najljubše destinacije za turiste, ima pa Bela krajina številne prednosti in vse pogoje za turizem. Veliko je tudi različnih ponudnikov, ki se zelo trudijo za goste in prepoznavnost dežele belih brez.

Statistični podatki za obdobje januar – julij 2019 kažejo, da se število turistov zmanjšuje v Občini Črnomelj, julija je zmanjšanje opazno že tudi v Občini Metlika. Zmanjšanje turistov v obeh občinah, ki se je v Črnomlju začelo že v aprilu, je nedvomno posledica velikega migrantskega vala, ki gre skozi to območje. Občina Semič pa je predvsem turistično prehodna občina, prenočitev je v tej občini malo.

V Beli krajini je veliko ponudnikov turističnih storitev, veliko je tudi posameznikov, ki so zelo vpeti v domače turistično okolje. Njihov trud je ogromen, v Beli krajini so na voljo številne destinacije in doživetja. Izstopajo tudi kulinarične posebnosti pokrajine, v okviru projekta Okusi Bele krajine se je zbralo več domačih ponudnikov, ki izpostavljajo belokranjsko kulinariko. Več o tem je dostopno tukaj. Več o turistični ponudbi v Beli krajini pa je na voljo na tej spletni strani

Idilična pokrajina s 26.498 prebivalci

V Beli krajini so tri občine: Črnomelj, Metlika in Semič. V občini Črnomelj je 14.299 prebivalcev, v občini Metlika 8375, v občini Semič pa 3824. Skupno je to 26.498 prebivalcev, kar pomeni 1,27 odstotka vseh prebivalcev v državi (teh je 2.080.908).

V sedmih mesecih 25.769 turistov in 49.532 prenočitev

Podatki o turizmu v Beli krajini, kot jih je objavil Statistični urad RS, pa kažejo, da je bilo letos 25.769 prihodov turistov in 49.532 prenočitev, kar je v povprečju manj kot dve noči na turista.

To je slabše od podatka za Slovenijo in pomeni, da je Bela krajina bolj turistično prehodna pokrajina, v njej se turisti zadržujejo manj kot v povprečju drugje po državi.

Število turistov se zmanjšuje tako v Črnomlju kot Metliki

Glede na belokranjske občine se je število prihodov turistov letos precej zmanjšalo v največji občini, to je v Občini Črnomelj, kjer je bilo v sedmih mesecih 9635 turistov (lani 10.710), zmanjšanje je več kot 10-odstotno. Prenočitev je bilo 23.186 (lani 26.124), kar je za več kot 11 odstotkov manj kot lani v istem obdobju.

Po mesecih je bil največji upad turistov v Občini Črnomelj zaznan aprila, maja, junija in julija. To pa se ujema s povečanim številom ilegalnih migrantov, ki na tem območju prečkajo državno mejo.

Podatki o turistih in prenočitvah za Občino Črnomelj, v obdobju januar – julij in primerjava z letom 2018:

Prihodi turistov Prenočitve
Mesec Leto 2018 Leto 2019 Leto 2018 Leto 2019
Januar     514     403  2.357  1.211
Februar     363     896  1.099  2.013
Marec     468     839  1.278  2.169
April  1.064     644  2.416  1.465
Maj  1.164     917  2.336  1.928
Junij  3.028  2.528  6.188  5.129
Julij  4.109  3.408 10.450  9.271
Skupaj: 10.710  9.635 26.124 23.186
Indeks 2019/2018 89,96 88,75

Zmanjšano število turistov je julija opazno že tudi v Občini Metlika. Podatki so naslednji:

Prihodi turistov Prenočitve
Mesec 2018 2019 2018 2019
Januar      90    170     149      316
Februar      80    188     179      362
Marec    200    281     289      417
April    541    560  1.068   1.024
Maj 1.155 1.256  2.608   2.127
Junij 1.961 2.610  4.293   4.767
Julij 3.856 3.695 11.501 10.726
Skupaj: 7.883 8.760 20.087 19.739
Indeks 2019/2018 111,12 98,26

V občini Semič, ki je sicer najmanjša belokranjska občina, pa je zaznano povečano število turistov. To je tudi edina belokranjska občina, ki doslej še ni bila tako izpostavljena in obremenjena z ilegalnimi prehodi.

Prihodi turistov Prenočitve
Mesec 2018 2019 2018 2019
Januar    381   886    390 1.080
Februar    452 1.128    496 1.038
Marec    515 1.123    326    872
April    502 1.190    434 1.085
Maj    472 1.035    563 1.130
Junij    501 1.132    449 1.033
Julij    320    880    212    569
Skupaj: 3.143 7.374 2.870 6.807
Indeks 2019/2018 234,61 237,17

Podatki za občino Semič kažejo, da je občina predvsem turistično prehodna občina. Turistov je bilo letos 7374, prenočitev pa le 6807.

V Sloveniji povečanje turistov za 5,2 odstotka, prenočitev za 2,8 odstotka

V Sloveniji je bilo v prvih sedmih mesecih letos 3,45 milijona prihodov turistov, kar je bilo 5,2 odstotka več kot v istem obdobju lani. Prenočitev turistov je bilo 8,8 milijona evrov ali 2,8 odstotka več kot lani. To pomeni, da je vsak turist v povprečju prespal 2,55 dneva.

Julija, v začetku glavne turistične sezone, so v Sloveniji zabeležili skoraj 892 tisoč turistov in 2,5 milijona evrov prenočitev v turističnih nastanitvenih obratih. Število turistov je bilo za 3 odstotke večje kot julija lani, število prenočitev pa je bilo približno enako.

Najljubše destinacije za turiste v Sloveniji so sicer Piran, Bled, Bohinj in Bovec, domači turisti pa so največkrat prenočili v občinah Piran, Izola in Ankaran. Ob morju torej.

Interaktivni zemljevid turističnih ponudnikov v Beli krajini

Iz pregleda je razvidno, da je največ ponudnikov ob meji ali blizu meje. Vir: RIC Bela krajina

Zbirni podatki o turizmu za Belo krajino kot celoto, obdobje 1-7:

Leto 2018 Leto 2019
Občina Prihodi turistov Prenočitve Prihodi turistov Prenočitve
Črnomelj 10.710 26.124 9.635 23.186
Metlika 7.883 20.087 8.760 19.739
Semič 3.143 2.870 7.374 6.807

Vir podatkov: SURS

C. R.