Nasedli megalomanski projekt doma za starejše v Osilnici

Vlada je danes sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z domom starejših občanov v Osilnici. Poslanec je vprašal, kaj bo naredila Vlada Republike Slovenije prek pristojnega ministrstva, da bo Dom starejših občanov (DSO) v Osilnici čim prej dograjen, kdaj bodo ti ukrepi sprejeti in kakšni bodo ti ukrepi, ter, ali se predvideva sprememba namembnosti projekta.

Vlada je v odgovoru zapisala, da je občina Osilnica v letu 2006 z lastnimi sredstvi zgradila objekt DSO Osilnica do III. gradbene faze. V takšnem stanju je objekt še danes, po dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP – avgust 2011) pa bi za dokončanje objekta potrebovali še 3,790.384,80 evra.

Objekt je gradila občina Osilnica, nato so si skupaj z resornim ministrstvom prizadevali, da bi DSO Osilnica postal enota socialnovarstvenega zavoda DSO Črnomelj ali DSO Kočevje, vendar se zavoda za ustanovitev nove enote v občini Osilnici nista odločila. Zato DSO Osilnico tudi ni bilo mogoče vključiti v javno mrežo institucionalnega varstva za starejše, iz proračunskih sredstev ministrstva pa tudi ni bilo mogoče zagotoviti sredstev za dokončanje objekta, pravijo zdaj vladajoči.

Zdaj pričakujejo, da bodo DSO v Osilnici lahko oddali kateremu od morebitnih ponudnikov, torej zasebniku. Javni razpis za podelitev koncesije za varstvo starejših je bil namreč objavljen 30. junija in velja do 31. oktobra 2017. V njem je vlada ponudila tudi objekt, ki stoji na lokaciji občine Osilnice. Kot je moč sklepati se za ta objekt doslej ni še nihče prijavil, še vedno pa je čas za to.

Navajajo še, da je možna tudi sprememba namembnosti objekta, vendar pa mora o tem odločiti občina Osilnice, ki je lastnica tega velikega nasedlega projekta, kjer manjka še vsaj 3,8 milijona evrov zgolj za njegovo dokončanje.