Največ davčnih zavezancev je v Občini Mirna in najmanj v Šentrupertu

Vir: pixabay.com

V teh dneh prejemamo še zadnje odločbe o plačilu dohodinskega davka. Kdor je te konec marca, mu je država preplačilo vrnila, kdor mora doplačati, pa je zadnji rok danes. Po zdaj prejetih odločbah pa so roki konec julija. Preverili smo, koliko davčnih zavezancev imamo v naših občinah in ugotovili, da je teh v razponu od 62,2 (v Šentrupertu) do 78 odstotkov (v občini Mirna) vseh prebivalcev.

Kdor je lani preplačal dohodnino, mu je država včeraj na bančni račun vrnila preplačilo. Skupno je bilo tega za 61,7 milijona evrov, gre pa za tiste, ki jih je Finančna uprava RS (Furs) o tem obvestila s t. i. prvim svežnjem informativnih izračunov dohodnine za lani.

Prvi sveženj so poslali konec marca, izračune je takrat prejelo 947.550 zavezancev (od skupno 1,513.819 vseh). Pri tem jih je 28,5 % plačalo preveč dohodnine. To jim danes vračajo, povprečno po 228 evrov vsakemu. Približno toliko oziroma 27,2 % pa jih mora dohodnino doplačati. Skupni znesek je 46,6 milijona evrov, rok za doplačilo je naslednje dni. Preostalih 44,3 % izračunov je bilo brez vračila ali doplačila dohodnine.

Razlika med vračili in doplačili po prvem svežnju je bila 15,1 milijona evrov. Za toliko smo davkoplačevalci lani brezobrestno kreditirali državo, denar nam danes (neobrestovan) vračajo na naše bančne račune.

Medtem je FURS na pošto odpremil še drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani. Vračilo po teh odločbah bo država izvedla 28. julija, kdor mora dohodnino doplačati, pa bo to moral narediti 31. julija 2017.

Podrobnejše statistične podatke v zvezi z vsemi izdanimi informativnimi izračuni dohodnine za leto 2016 predstavljamo v spodnji tabeli:

  Informativni izračuni dohodnine za leto 2016
  SKUPAJ Doplačila Vračila z 0″
    Število Znesek, v € Število Znesek, v € Število
1. tranša 947.550 257.185 46.604.541 270.318 61.717.583 420.047
2. tranša 566.269 123.542 47.477.764 338.469 183.661.411 104.258
 SKUPAJ 1.513.819,00 380.727,00 94.082.305 608.787 245.378.994 524.305

Vir: FURS.

Kdor izračuna ne bo prejel, bo moral davčno napoved vložiti sam, in sicer v času od 15. junija do 1. avgusta.

Koliko davčnih zavezancev je v naših občinah?

FURS smo vprašali, kako je z davčnimi zavezanci za občine v naši regiji. Podatkov za leto 2016 še nimajo zbranih, poslali so nam podatke za leto 2015. Gre predvsem za podatke o številu davčnih zavezancev za dohodnino po občinah, ki jih v nadaljevanju zaradi boljše preglednosti predstavljamo v grafih. Želeli smo pridobiti tudi podatke o zavezancih, ki v posamezni občini plačujejo največ dohodnine (brez osebnih podatkov), vendar FURS teh podatkov ne zbira. Vsaj tako so uradno zatrdili oziroma tega podatka “statistično nimajo obdelanega”.

Zeleno obarvani stolpec je število davčnih zavezancev, ki plačujejo dohodnino, temno obarvani pa število prebivalcev v posamezni občini.

V občinah na območju Bele krajine je naslednje število davčnih zavezancev: Črnomelj 73,6 %, Metlika 72,1 % in Semič 76,7 % vsega prebivalstva.

Na območju občin Kočevsko-ribniškega območja je naslednje število davčnih zavezancev: Kočevje 73,9 %, Ribnica 72,3 %, Sodražica 73,5 %, Loški Potok 75,3 %, Kostel 74,6% in Osilnica 73,7 % vsega prebivalstva.

Po posameznih občinah Dolenjske je naslednje število davčnih zavezancev: Novo mesto 73,1 %, Trebnje 71,8 %, Šentjernej 75,4 %, Žužemberk 77,1 %, Straža 77,2 %, Dolenjske Toplice 76,9 %, Šmarješke Toplice 73,4 %, Škocjan 71,2 %, Mokronog – Trebelno 75,4 %, Mirna Peč 72,7 %, Mirna 78 % in Šentrupert 62,2 % vsega prebivalstva.

C. R.