Najpogostejša vprašanja in odgovori o prehajanju državne meje

Most čez reko Kolpo na Vinici pri Črnomlju (Mejni prehod, vir: policija.si)

Z včerajšnjim dnem je začel veljati novi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

V nadaljevanju objavljamo najbolj pogosta vprašanja, ki jih prejemajo na Policiji in Ministrstvu za notranje zadeve ter odgovore nanje.

Ali je dovoljen vstop brez omejitev in brez karantene vsem turistom iz EU in schengenskih držav, ki lahko dokažejo rezervacijo s prenočitvijo?
Da.

Ali lahko vsi tujci s stalnim in začasnim bivališčem v Sloveniji vstopijo v državo brez omejitev in brez karantene?
Da.

Ali bo državljanu Slovenije, ki v Srbijo (ali drugo tretjo državo) odhaja na pogreb, ob vrnitvi v Slovenijo odrejena karantena?
Državljanu Slovenije ob vrnitvi ne bo odrejena karantena.

Odpravljam se na pot v Srbijo, tam bom ostal 11 dni. Sem državljan Republike Slovenije. Prosim za informacijo, ali mi bo ob vrnitvi v Slovenijo odrejena 14-dnevna karantena?
Ob vrnitvi v Slovenijo vam ne bo odrejena karantena. Odlok predpisuje, da se 14-dnevna karantena odredi osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah članicah EU ali drugih državah schengenskega območja, ki niso na seznamu seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo. To pa ne velja za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Ali bo državljanom tretjih držav (BiH, Srbija, Črna Gora, S. Makedonija …), ki se vračajo v Slovenijo (po nekaj dneh ali tudi več kot po 14 dneh) in imajo začasno ali stalno prebivanje v Sloveniji, ob vstopu odrejena karantena?
Osebe, ki imajo urejeno bivanje v Sloveniji ali Hrvaški in vstopajo v Slovenijo, se ne odredi karantena. Karantena se ne odredi slovenskim državljanom ne glede na bivališče. Prav tako se karantena ne odredi drugim državljanom – tujcem (BiH, Srbija, Črna Gora, S. Makedonija), vendar morajo imeti urejeno bivališče (stalno ali začasno) v Sloveniji).

Podjetje bi za nemoteno delovanje potrebovalo zaposlene iz držav EU (Nemčija, Italija, Finska). Ali bo njihovim delavcem, ki prihajajo v Slovenijo zaradi nujnih del, odrejena karantena?
Odlok o prehajanju meje določa izjeme, in sicer za osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini in se vrača čez mejo v istem dnevu oziroma predloži negativni izvid testa na novi koronavirus (covid-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na novi koronavirus, ki ni starejši od treh dni.

Ali lahko zakonca, državljan Slovenije in državljanka Črne Gore, ki imata stalno prebivališče v Avstriji, prideta v Slovenijo in kakšni so ukrepi ob vstopu?
Državljanu Slovenije ne bo odrejena karantena. Prav tako osebi, ki ima stalno ali začasno prebivališče v državah članicah Evropske unije ali drugih državah schengenskega območja in ima v Republiki Sloveniji potrjeno rezervacijo nočitve turističnega obrata in to izkazuje z dokazilom rezervacije, ob vstopu ne bo odrejena karantena. V vašem primeru velja tudi dodatna izjema. Če oseba živi z državljanom Slovenije v skupnem gospodinjstvu in ima stalno ali začasno prebivališče v državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, ji ob vstopu v Slovenijo ne bo odrejena karantena.

Zanima me, če bo otrokom, ki se vračajo s srečanja z očetom, ki biva v Avstriji, ob vstopu v Slovenijo odrejena karantena?
Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah članicah EU ali drugih državah schengenskega območja, ki niso na seznamu seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo, se zaradi morebitne okužbe z virusom covid-19 odredi karantena za obdobje 14 dni. To pa ne velja za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Sem državljan Slovenije, trenutno živim v Nemčiji. Rad bi obiskal svoje starše, ki živijo v Sloveniji. Mi bo odrejena karantena ob vstopu v Slovenijo?
Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah članicah EU ali drugih državah schengenskega območja, ki niso na seznamu seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo, se zaradi morebitne okužbe z novim koronavirusom odredi karantena za obdobje 14 dni. To pa ne velja za državljane Republike Slovenije, ne glede na bivališče.

Ali je dovoljen tranzit družinskih članov (zakonci, otroci) državljanov tretjih držav (Bih, Srbija …) preko Slovenije v Avstrijo, Nemčijo, Nizozemsko … v istem dnevu na podlagi veljavnih potnih listin in dovoljenj veleposlaništev navedenih držav?
Tranzit (v istem dnevu) skozi ozemlje Slovenije v istem dnevu je naveden kot izjema in je dovoljen tako za državljane tretjih držav kot za državljane EU in države schengenskega območja.

Poslovni partnerji – enodnevni ali večdnevni obiski. Ali spadajo med izjeme po 2. točki 10. člena? Kaj pa poslovni partnerji iz tretjih držav? Ni med izjemami v 12. členu?
Obisk poslovnih partnerjev z namenom izvajanja gospodarske dejavnosti sodi v 2. točko 10. člena odloka. Če gre za večdnevni obisk (z vsaj eno nočitvijo), pa je potrebna predložitev negativnega testa na covid-19) in naslova prebivanja v Sloveniji.

Kdaj bom lahko obiskala sina v Avstriji?
Odlok ureja vstop v Slovenijo iz drugih držav. Pri vrnitvi iz Avstrije karantena ne bo odrejena. Glede vprašanj, povezanih z vstopom v Avstrijo, svetujemo, da se za pojasnila obrnete neposredno na njihovo diplomatsko-konzularno predstavništvo v Ljubljani.

Kdo šteje za ožje družinske člane po 2. odstavku 4. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije?
Kot ožji družinski člani štejejo: zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, otrok (zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve).

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

C. R.