Najpogostejša vprašanja in odgovori glede prehajanja meje

Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo odgovore na najpogostejša vprašanja pri prestopu slovenske državne meje. Odgovori zajemajo tudi spremembe, ki veljajo z današnjim dnem, to je od 4. julija 2020 dalje.

Kdo lahko mejo prestopa izven kontrolnih točk na meji z Avstrijo, Madžarsko in Italijo?

Mejo z Avstrijo lahko izven kontrolnih točk na cestnih povezavah prestopijo samo državljani Slovenije in Avstrije. To pomeni, da lahko slovenski in avstrijski državljani mejo prestopajo na vseh mestih, kjer so bili pred vstopom Slovenije v schengensko območje mejni prehodi med obema državama. Enako velja za državljane Slovenije in Madžarske na mejnem območju z Madžarsko ter za državljane Slovenije in Italije na mejnem območju z Italijo. Vse ostale osebe pa lahko mejo s Slovenijo prestopajo samo na kontrolnih točkah.

Živim v Srbiji in imam srbsko državljanstvo, v Slovenijo bi prišla obiskat sina. Ali lahko vstopim v Slovenijo brez karantene? 

Srbija je od 19. junija 2020 uvrščena na seznam držav s poslabšano epidemiološko sliko. To pomeni, da vam bo ob vstopu v Slovenijo odrejena karantena, razen če sodite med šest izjem v 10. členu odloka.

V BiH sem obiskal starše, v Sloveniji imam sicer stalno bivališče in tudi slovensko državljanstvo. Ali bom pri vstopu v Slovenijo vseeno dobil karanteno?

BiH je od 19. junija 2020 uvrščena na seznam držav s poslabšano epidemiološko sliko. To pomeni, da vam bo ob vstopu v Slovenijo odrejena karantena, razen če sodite med šest izjem v 10. členu odloka.

Slovenec s stalnim bivališčem v Sloveniji bi odšel v Srbijo. Ali mi bo ob vrnitvi odrejena karantena? 

Srbija je od 19. junija 2020 uvrščena na seznam držav s poslabšano epidemiološko sliko. To pomeni, da vam bo ob vstopu v Slovenijo odrejena karantena, razen če sodite med šest izjem v 10. členu odloka.

Sem državljan Srbije z urejenim bivališčem v Sloveniji. Če odidem v Srbijo za nekaj dni, mi bo ob vrnitvi odrejena karantena? Odsvetujemo vsa nenujna potovanja. Srbija je od 19. junija 2020 uvrščena na seznam držav s poslabšano epidemiološko sliko. To pomeni, da vam bo ob vstopu v Slovenijo odrejena karantena, razen če sodite med šest izjem v 10. členu odloka.

Ali lahko nizozemski državljan, ki ima rezervacijo turističnega obiska (rezervacijo namestitve na turistični kmetiji), v Slovenijo vstopi brez karantene? 

Nizozemska je s 4. julijem 2020 uvrščena na zeleni seznam, kar pomeni prehajanje meje brez omejitev in karantene.

Prihajam iz Poljske (sem državljan Poljske). Ali mi bo ob vstopu v Slovenijo odrejena karantena?

Poljska ni na seznamu epidemiološko varnih držav niti na seznamu držav s poslabšano epidemiološko situacijo, zato vam bo ob vstopu v Slovenijo odrejena karantena, razen če sodite med izjeme v 10. členu odloka. Enako velja tudi za ostale države, ki niso na nobenem seznamu.

To pa ne velja za državljane Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki v Slovenijo prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma schengenskega območja (če ta država ni na rdečem seznamu). Tem osebam ob vstopu v Slovenijo karantena ne bo odrejena, če bodo predložili dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem je bival, ali originalni račun za plačilo nastanitve v tej državi ali uradni seznam posadke v primeru najema plovila. Kot dokazilo velja tudi račun o plačilu turistične takse ali drugo podobno dokazilo, ki potrjuje dejstvo, da je nekdo koristil turistične zmogljivosti ali ima v lasti nepremičnino na Hrvaškem.

Državljan Nemčije, ki dopustuje na Hrvaškem, bi se želel ob vrnitvi domov za nekaj dni ustaviti v Sloveniji. Kako je s prehajanjem meje v tem primeru? 

V Slovenijo lahko vstopi in jo zapusti le v tranzitu v okviru izjeme iz 10. člena, torej v 12 urah od vstopa v Slovenijo, sicer mora v karanteno.

Kako je s karanteno po vrnitvi v Slovenijo v primeru slovenskega državljana, ki bi šel na turistično potovanje v državo na rumenem seznamu? 

Če je država na rumenem seznamu in je država članica EU ali schengenskega območja, lahko državljan Slovenije in tujec s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji v Slovenijo vstopi brez karantene, če bo predložil dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem je bival, ali originalni račun za plačilo nastanitve v tej državi ali uradni seznam posadke v primeru najema plovila. Kot dokazilo velja tudi račun o plačilu turistične takse ali drugo podobno dokazilo, ki potrjuje dejstvo, da je nekdo koristil turistične zmogljivosti ali ima v lasti nepremičnino na Hrvaškem. Če država na rumenem seznamu ni država članica EU ali schengenskega območja, se osebi ob vrnitvi v Slovenijo odredi 14-dnevna karantena, razen če gre za katerokoli izmed 16 izjem v 10. členu odloka.

Sem študent iz Severne Makedonije z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Mi bo ob vstopu v Slovenijo (zaradi izpita) odrejena karantena? 

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v Severni Makedoniji se vsem osebam, ki vstopajo v Slovenijo in prihajajo iz Severne Makedonije ali vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v Severni Makedoniji odredi 14-dnevna karantena, ne glede na državljanstvo ali bivališče.

Izjeme veljajo le za:

  • osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19). Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) (2. točka 10. člena odloka);
  • delavce v sektorju mednarodnega prevoza (3. točka 10. člena odloka);
  • osebo, ki izvaja prevoz blaga v Slovenijo ali iz nje ter za tovorni promet v tranzitu in zapusti Slovenijo v 12 urah (4. točka 10. člena odloka);
  • osebo, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo v drugo državo v 12 urah po vstopu (5. točka 10. člena odloka);
  • osebo z diplomatskim potnim listom (6. točka 10. člena odloka);
  • osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko zaradi neizvajanja teh storitev zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode (7. točka 10. člena odloka).

Pri izjemah v točkah 2 in 7 je dodatno zahtevan tudi negativni test na prisotnost COVID-19, ki ne sme biti starejši od 36 ur in je opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ali (kot velja od 25. junija naprej) v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki ju je pooblastil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Enako velja za vse države, ki so na seznamu držav s poslabšano epidemiološko situacijo.

Iz ZDA prihajam v Slovenijo, kjer imam prijavljeno začasno prebivališče in sem državljan Slovenije. Ali se mi odredi 14 dnevna karantena? 

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer se ne glede na državljanstvo ali bivališče odredi 14-dnevna karantena vsem osebam, ki prihajajo v Republiko Slovenijo iz ZDA, in osebam, ki vstopajo v Republiko Slovenijo ter imajo v ZDA stalno ali začasno prebivališče, razen če sodite v katero izmed izjem v 2., 3., 4., 5., 6. ali 7. točki 10. člena odloka.

Pri izjemah v točkah 2 in 7 je dodatno zahtevan tudi negativni test na prisotnost COVID-19, ki ne sme biti starejši od 36 ur in je opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ali (kot velja od 25. junija naprej) v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki ju je pooblastil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Kdo šteje za ožje družinske člane? 

Kot ožji družinski člani štejejo: zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, otrok (zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve).

Kdo je tedenski migrant?

Tedenski migrant ima sklenjeno delovno razmerje v Sloveniji (oz. v sosednji državi) in ne prehaja državne meje zaradi prihoda na delo vsakodnevno, ampak praviloma prehaja mejo zaradi prihoda na delo ali odhoda z dela enkrat, dvakrat ali trikrat tedensko, lahko tudi v neenakomernih ciklih. V državi, kjer dela, ima lahko urejeno tudi bivališče. Ob vstopu mora predložiti negativni izvid testa na prisotnost COVID-19.

Kaj pomeni tranzit?

Odlok v 5. točki 10. člena določa izjemo, ki osebi dopušča tranzit čez ozemlje Slovenije v roku 12 ur. To pomeni, da mora oseba v tem času zapustiti Slovenijo, pri tem pa mora pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja in zapuščanja tranzitne poti. Potniki lahko na poti opravijo nujna opravila v tranzitu, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne pa tudi prenočevati. Oseba v tranzitu mora imeti s sabo veljavno potovalno listino (tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ko je to potrebno) ter dokument o namenu in cilju tranzita. Osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije, se vstop v Slovenijo ne dovoli.

Kdo za vstop v Slovenijo potrebuje negativni izvid testa na COVID-19? 

Negativni izvid testa na COVID-19 je obvezen le za določene kategorije oseb v 10. členu odloka (rumeni in rdeči seznam). To so na primer čezmejni tedenski delovni migranti, osebe v gospodarskem prometu, osebe z načrtovanim zdravstvenim pregledom, osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje, osebe, ki prehajajo mejo zaradi pogreba, osebe, ki vzdržujejo stike z ožjimi družinskimi člani, osebe z neodložljivimi osebnimi opravki, najemniki zemljišč, osebe z rezervacijo nočitve v Sloveniji itd.

Če prihajate iz države na rdečem seznamu, izjemoma lahko brez karantene vstopite le, če sodite v katero izmed izjem v točkah 2–7. Pri tem pa le izjemi v točkah 2 in 7 ob vstopu potrebujeta tudi negativni izvid testa na COVID-19.

Če prihajate iz države na rumenem seznamu:

– ste slovenski državljan ali tujec s stalnim/začasnim bivališčem v Sloveniji in prihajate iz države članice EU ali schengna, vstopite v Slovenijo karantene (torej tudi brez testa), če boste predložili dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem je bival, ali originalni račun za plačilo nastanitve v tej državi ali uradni seznam posadke v primeru najema plovila. Kot dokazilo velja tudi račun o plačilu turistične takse ali drugo podobno dokazilo, ki potrjuje dejstvo, da je nekdo koristil turistične zmogljivosti ali ima v lasti nepremičnino na Hrvaškem.

– Izjemoma lahko v Slovenijo brez omejitev in karantene vstopite tudi, če sodite med 16 izjem v 10. členu odloka. Pri tem izjeme v točkah 1.a, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 in 16 potrebujejo tudi negativni izvid testa na COVID-19.

Če prihajate iz države na zelenem seznamu, vstopite v Slovenijo brez omejitev in karantene.

Na katerih mejnih prehodih lahko prestopam mejo? 

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izdajo odločb o karanteni, lahko vstopajo le na določenih mejnih prehodih oziroma kontrolnih točkah. Na meji s Hrvaško so to Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane, na meji z Madžarsko je kontrolna točka Pince, mejni prehod pa je Mejni prehod za mednarodni zračni promet Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Brnik).

Vsi drugi potniki lahko uporabijo katerikoli mejni prehod ali kontrolno točko.

Vir: Vlada RS in Pravila

C. R.