Najnovejši podatki o plačah zaposlenih v notranjem ministrstvu, policiji in inšpektoratu

(vir: policija.si)

Ministrstvo za notranje zadeve je ponovno objavilo podatke o bruto plačah zaposlenih na ministrstvu, v policiji in inšpektoratu za notranje zadeve. Podatke o plačah objavljajo skladno z napovedjo ob začetku stavke policistov, ki še vedno traja. Zaposleni so plačo prejeli včeraj, 5. maja 2021.

V preglednici so prikazane bruto plače za april 2021, razen tistih, ki opravljajo delo prek javnih del, in tistih, ki so prejeli plačo, nižjo od minimalne bruto plače (1.024,24 evra).

Place-MNZ-april-2021.pdf (gov.si)

Plačo nižjo od minimalne plače lahko prejmejo praviloma le tisti, ki zaradi različnih osebnih okoliščin opravljajo delo v krajšem delovnem času, zato bi razkritje teh podatkov lahko predstavljalo razkritje občutljivih osebnih podatkov.

Prikazani so podatki o dejanski bruto plači javnih uslužbencev, ki vključuje:

  • osnovno plačo,
  • del plače za delovno uspešnost,
  • vse dodatke, ki so bili javnim uslužbencem izplačani 5. maja 2021.

V znesek niso vključena povračila in nadomestila stroškov v zvezi z delom (na primer povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, povračila stroškov na službenem potovanju in podobno).

Javni uslužbenci v času epidemije COVID-19 prejemajo tudi dodatek za rizične razmere, zato so plače v tem obdobju višje, kot bi bile sicer. Na podlagi veljavnih predpisov so upravičeni tudi do plačila redne delovne uspešnosti, na podlagi različnih stavkovnih sporazumov pa tudi do plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

V preglednici je zato posebej prikazana še višina plačila za delovno uspešnost in dodatka za delo v rizičnih razmerah (za delo opravljeno v času epidemije). Oba zneska sta že vključena v prikazano bruto plačo javnega uslužbenca. Povprečni odstotek dodatka za rizične razmere, obračunan pri plači za april 2021, je v Ministrstvu za notranje zadeve 15,40 odstotka, v Policiji 23,91 odstotka in v Inšpektoratu RS za notranje zadeve 19,57 odstotka.

V državni upravi je izplačilo plač praviloma 5. v mesecu. V bruto plači so lahko zajeti tudi poračuni plač dodatkov za pretekle mesece.

Seznam prvih 186 zaposlenih, celoten seznam Place-MNZ-april-2021.pdf (gov.si):

Nadaljevanje seznama na: Place-MNZ-april-2021.pdf (gov.si)

M. D.