Najmanj zadolžena je Ribnica

(vir: pixabay.com)

Slovenske občine so bile na dan 31. 12. 2018 zadolžene za 848,67 milijona evra. Vsakega občana so občine v povprečju zadolžile za dodatnih 412 evrov.

Preverili smo podatke o zadolženosti občin na kočevsko-ribniškem območju, kamor spada šest občin. Iz preglednice je razvidno, da je daleč najbolj zadolžena občina Kočevje, katere dolg je dobrih 10 milijonov evrov. Najmanj dolga pa ima občina Osilnica, le 128.216 evrov.

To so nominalni zneski, podatki glede na število prebivalcev pa kažejo, da so bili na dan 31. 12. 2018 najbolj zadolženi v občini Kostel, kjer je občinski dolg znašal kar 974 evrov na prebivalca. Nadpovprečno so zadolženi še v občini Kočevje.

Najmanj pa je občina zadolžila občane Ribnice, kjer je bil dolg le 245 evrov na prebivalca, kar je le 59 odstotkov tistega, za kolikor so občine v povprečju zadolžile svoje občane.

Zadolženost posameznih občin na kočevsko-ribniškem območju

Občina Zadolženost občine, v evrih Štev. prebivalcev Dolg na občana, v evrih
Kočevje 10.666.953 16.010 666
Kostel      648.354      666 974
Loški Potok      834.472   1.878 444
Osilnica      128.216      399 321
Ribnica   2.299.124   9.368 245
Sodražica      925.798   2.275 407

Podatki so na dan 31. 12. 2018, pridobili smo jih od Ministrstva za finance.

A. L.