Najboljši podčastnik Slovenske vojske leta 2020 Novomeščan Klemen Mihalič

Predstavitev najboljšega podčastnika in vojaka Slovenske vojske za leto 2020 na avdio-video konferenci (vir: MORS)

Na redni tedenski novinarski konferenci Ministrstva za obrambo sta se danes predstavila najboljši podčastnik leta 2020 Klemen Mihalič in najboljši vojak v preteklem letu Tadej Ščančar. Naziv sta prejela ob letošnjem dnevu Slovenske vojske, na slovesnosti na Igu.

Podčastnik Klemen Mihalič je Novomeščan.

Najboljši posamezniki v Slovenski vojski so izbrani med tistimi, ki v svoji enoti najbolj izstopajo glede na znanja in veščine, sposobnosti, motiviranost, vrednote, stremljenje k odličnosti, usposobljenost, pozitiven odnos do sodelavcev ter občutek pripadnosti Slovenski vojski.

Višji vodnik Klemen Mihalič

Višji vodnik Klemen Mihalič je v Slovenski vojski zaposlen deset let. Svojo vojaško pot je začel začel v enoti v Vipavi, ki bo od julija poleg Murske Sobote in Bohinjske Bele ena od treh vstopnih točk v Slovensko vojsko. Po opravljenem temeljnem strokovnem usposabljanju je svojo vojaško karierno pot nadaljeval v bojnem pionirskem vodu 72. brigade. Udeležil se je več strokovnih vojaških usposabljanj v Sloveniji in v tujini. Na tečaju za bojne inženirce v ZDA je med vsemi udeleženci dosegel najboljši rezultat. Prav tako je bil najboljši v svoji generaciji na podčastniški šoli. Bil je pripadnik slovenskega kontingenta na mednarodni operaciji Kfor na Kosovu, pravkar se pripravlja na naslednjo napotitev v okviru slovenskega kontingenta v mednarodni misiji UMTS Maliju.

Tudi izven Slovenske vojske je zelo aktiven kot pirotehnik, član državne enote za neeksplodirana ubojna sredstva, v lokalni skupnosti pa je pomagal tudi kot prostovoljec Civilne zaščite v času epidemije covid-19.

Poddesetnik Tadej Ščančar

Poddesetnik Tadej Ščančar je pripadnik specializirane enote vojaške policije. Svojo kariero v Slovenski vojski je začel kot prostovoljec na služenju vojaškega roka v Vipavi, kjer je spoznal, da je delo v Slovenski vojski tisto, kar bi lahko opravljal tudi profesionalno. Danes je v Slovenski vojski že osem let. V teh osmih letih  se je udeležil vrste usposabljanj, med drugim pred tremi leti tudi selekcije za vstopno preverjanje posebne enote specialne taktike. Po končanem usposabljanju je opravil še usposabljanje za desetnike, kjer je bil najboljši slušatelj in pridobil čin poddesetnika. Udeležil se je tudi mednarodne mirovne misije Kfor na Kosovu, želi pa si zahtevnejših misij v Maliju ali v Iraku, kjer bi opravljal vlogo mentoriranja. Svojo kariero vsekakor namerava nadaljevati v vrstah Slovenske vojske.

Tako Klemen Mihalič kot Tadej Ščančar sta hvaležna za izkazano čast, ki sta je bila deležna kot letošnja nagrajenca. Za doseženo sta se zahvalila tudi vsak svojim sodelavcem, katerih del tima sta. Oba sta izpostavila timsko delo, tovarištvo in sopomoč med sodelavci.

Ponosna sta na to, da sta del Slovenske vojske ter obenem mladim priporočila, da se tako, kot se je Tadej Ščančar, pridružijo Slovenski vojski kot prostovoljci ter morda prav v vojski najdejo svoj prihodnji poklic. Vsekakor je to zanimiva preizkušnja, zlasti za tiste, ki se ukvarjajo s športom, ter tako pridobijo nova znanja, ki jim bodo koristila tudi v civilnem življenju. Ob koncu sta oba poudarila, da bodo zagotovo pridobili lepe spomine in nova prijateljstva, ki bodo ostali za vse življenje.

Vsi zainteresirani mladi se lahko do 20. junija prijavijo na prostovoljno služenje vojaškega roka. Prvo usposabljanje po novem konceptu se bo za tristo mladih začelo  5. julija na treh lokacijah – v Vipavi, Murski Soboti in na Bohinjski Beli. Več informacij je objavljenih na spletni strani postanivojak.si, kjer lahko tudi oddajo elektronsko vlogo.

M. D.