Najbolje plačani menedžerji v državi

Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto.

Najbolje plačani menedžer slovenskih družb, ki delujejo na borzah, je bil lani predsednik uprave Krke Jože Colarič. Njegovi bruto prejemki so se lani glede na leto prej povečali za slabih osem odstotkov, na 1,23 milijona evrov, danes razkriva časnik Finance.

Upravi Krke so se prejemki lani glede na leto prej povečali za 5,8 odstotka, kar je sicer manjša rast kot leto prej, ko so se prejemki povečali za skoraj desetino.

– Jože Colarič je tako lani dobil skupaj 1,232 milijona evrov bruto, kar neto znaša 498 tisoč evrov.

– Drugi najbolje plačani človek Krke je član uprave Aleš Rotar, ki je lani dobil 864 tisoč evrov bruto.

Vinko Zupančič je prejel 720 tisoč evrov bruto.

– David Bratož je prejel 703 tisoč evri bruto.

– Delavski direktorici Mileni Kastelic so se prejemki povečali za dva odstotka, na 249 tisoč evrov bruto.

Neto znesek je približno polovico bruto zneska ali še manj.

Skupina Krka je lani povečala prihodke za tri odstotke, na 1,535 milijarde evrov, čisti dobiček pa za 18 odstotkov na 288,9 milijona evrov, kar je največ doslej. Ob lanskem rekordnem dobičku sta uprava in nadzorni svet predlagala pet evrov bruto dividende na delnico.

M. D.