Nagovor predsednika vlade državljanom in državljankam ob epidemiji koronavirusa

Predsednik vlade Janez Janša je sinoči ob epidemiji koronavirusa nagovoril državljane in državljanke. V nadaljevanju objavljamo njegov govor v celoti.

Spoštovani,

od samega začetka, vse od razglasitve naše neodvisnosti in od vojne za Slovenijo še nikoli nismo bili v težjem položaju.

Predsednik Svetovne zdravstvene organizacije je včeraj korona virus razglasil za sovražnika človeštva. Nevarnost je hujša kot v klasični vojni, razen če je v njej uporabljeno biološko orožje.

Dokler ne bo na voljo cepiva, je naša edina možnost upočasnitev širjenja virusa. Zato smo v bitki s časom. Kot vlada smo prisegli v petek zvečer. Običajno imajo vlade na voljo 100 dni, da se ekipirajo in pripravijo na redno delovanje. Mi smo imeli na voljo največ polovico ene sobote, večina ministrov niti to ne.

Zato smo bili primorani ustanoviti Krizni štab, ki je v bistvu vlada, razširjena s ključnimi strokovnjaki in operativci. Deloval bo, dokler se vlada v celoti ne postavi na noge. Iskrena hvala vsem, ki sodelujete, še posebej tistim, ki ste pravočasno javno opozarjali na nevarnost. Če ne bi bilo teh vaših glasov osamljenih v puščavi, bi bili danes v še težjem položaju.

V Evropi so danes države, ki so z epidemijo že vitalno prizadete, države, ki so zaradi nje zaradi zamud na robu kaosa in razglašajo klasična izredna in vojna stanja, dve državi, ki sta imeli za obrambo pred epidemijo izdelane ustrezne načrte ter večino ostalih, v katerih improvizirajo, a to delajo utečeni in večinoma dobro organizirani državni aparati.

V Sloveniji smo zamudili. Opazovali smo dogajanja v severni Italiji in nismo verjeli, da virus od tam lahko prej pride k nam kot do Rima ali Sicilije. Celo v času šolskih počitnic nismo dajali nobenih potrebnih nasvetov našim državljanom. Poslušali smo, da imamo državni načrt za epidemijo, niso pa nam povedali, da je to načrt za epidemijo gripe. Poslušali smo, da imamo dovolj zaščitne opreme, v resnici pa so bila skladišča glede na potrebe praktično prazna. Niso obstajali niti seznami potreb na državni ravni, niti skupni načrti nabav, niti enotna mnenja stroke. Pričakal nas je kaos.

Že sredi februarja smo javno zahtevali sklic seje Sveta za nacionalno varnost, sklicana pa je bila šele devetega marca. Zahteve stranke z daleč največjo podporo volivcev več kot tri tedne ni ignorirala samo takratna vlada, ampak tudi osrednji mediji. Zato naj danes ob vseh kritikah glede ukrepov, ki letijo na nekaj dni staro vlado, vsak najprej pogleda vase.

Vlada je v položaju, ko za spopad z epidemijo nima na voljo nobenih pripravljenih ukrepov. Vsako odredbo, vsak odlok, vsak sklep je treba napisati od prve črke naprej. Nekatere države enostavno sprejemajo odloke, ki so jih pripravili mesece in tedne prej, mi jih moramo domisliti, napisati, uskladiti in sprejeti v enem dnevu ali celo nekaj urah. In vsaka ura je v tej bitki dragocena. Zato sledimo tudi ravnanju tistih držav, ki so imele ukrepe domišljene in pripravljene vnaprej.

Naše zdravstveno osebje je med najbolj obremenjenimi in požrtvovalnimi že v normalnih razmerah. Sedaj smo mi na vrsti, da jim damo potreben čas, da se dodatno reorganizirajo, da vpokličejo rezerve, da lahko priskrbimo dodatno zaščitno opremo, medicinsko opremo in zdravila. Skrbeti morajo namreč še vedno tudi za vse ostale, ki potrebujejo redno zdravljenje, zdravila in nujno pomoč. Njim in vsem ostalim na najbolj izpostavljenih mestih v tej krizi izražam veliko zahvalo in jim sporočam, da bodo vsi, ki so ali bodo dvojno obremenjeni, dobili tudi dvojno plačilo.

Danes urgentno rešujemo dobave zaščitne opreme. Ni bila naročena pravočasno, zato so mnoge dobave obtičale pred administrativnimi in transportnimi ovirami. Države, ki so razglasile izredno ali vojno stanje, so s tem odpravile vrsto notranjih in evropskih predpisov. Državne, ponekod tudi lokalne oblasti izvajajo zasege tovrstne opreme. Običajne procedure marsikje ne delujejo. Države izven unije sprejemajo podobne ukrepe, kar blokira ali otežuje neposredno letalsko dostavo. Evropske smernice, sprejete za to situacijo, še ne delujejo. Rešujemo posamične primere, a položaj v celoti še nekaj časa ne bo razrešen. Zato bomo še nekaj dni primorani nadaljevati z zbiranjem notranjih rezerv in jih usmerjati po najnujnejših prioritetah. Zaganjamo lastno proizvodnjo, podobno ravnajo praktično vse države. V razmeroma kratkem času bo v Evropi in pri nas na voljo dovolj zaščitne opreme, končno pri njeni izdelavi ne gre za vesoljsko tehnologijo.

Zato se osredotočamo na zagotovitev dodatne kritične medicinske opreme in zdravil, kar bo srednjeročno zahtevnejši izziv. Delamo vse, da bi ga zmogli.

Nekateri ukrepi, kot na primer popolna prepoved javnega potniškega prometa in omejitev nekaterih drugih dejavnosti se bodo lahko v prihodnjih tednih, ko bo zaščitne opreme dovolj in bodo predpisani natančnejši postopki, lahko delno omilili.

Blagovne rezerve hrane in drugih potrebščin so znatne in jih bomo še dopolnjevali. Slovensko kmetijstvo veliko zmore. Ne bomo lačni. Tovorni promet bo vsaj deloma tekel tudi v kriznih razmerah, prav tako proizvodnja mnogih drugih potrebščin. Vsem delavcem in podjetnikom, ki tudi v teh časih ohranjate proizvodnjo, zato iskrena hvala.

Spoštovani!

Spopad z epidemijo terja poleg že sprejetih tudi bolj dolgoročne ukrepe, predvsem finančne in gospodarske narave, ki jih je vlada začela pripravljati že včeraj. Cilja tega kombiniranega korona zakonskega paketa sta dva: prvič, zagotoviti vse možne potenciale za uspešen spopad z epidemijo in drugič, zagotoviti vsem vam in gospodarstvu finančno blazino za prebroditev krize.

Evropska centralna banka je včeraj s svojimi odločitvami ustvarila dovolj velik manevrski prostor, da bo lahko naša vlada sedaj ukrepala pravočasno in učinkovito.

Vedeti moramo, da smo ljudje bistveni del ekonomskih procesov, in da sta človek in gospodarski tokovi dve plati istega kovanca. Kljub temu pa je v tem trenutku krize jasno, da mora imeti absolutno prednost zdravje in življenje ljudi.

Delali bomo tudi napake, v tej situaciji in temu stanju pripravljenosti se temu ni mogoče izogniti. Opozarjajte nas nanje in sproti jih bomo popravljali.

Na zadnji seji Sveta za nacionalno varnost smo vsi politični dejavniki v Sloveniji dosegli visoko stopnjo soglasja o potrebnosti sodelovanja za hitro in učinkovito ukrepanje. Zahvaljujem se vsem, ki so k temu prispevali in ki nadaljujejo po tej poti. Konstruktivna obojestranska pripravljenost za sodelovanje pri sprejemanju zakonskih ukrepov v državnem zboru je ena od najpomembnejših garancij za uspešen spopad z epidemijo.

Kriza nas je zajela v trenutku, ko so nekateri najvitalnejši instrumenti države za njeno obvladovanje kadrovsko izjemno osiromašeni. Slovenska vojska bo zato v prihodnjih dneh začela popolnjevati svoje enote s prostovoljno rezervo. Vsi, ki obvladate vojaška znanja in veščine in ne delate na nujnih delovnih mesti, vabljeni, da se prostovoljno pridružite skupnim naporom za zagotavljanje splošne varnosti.

Ob koncu bi se želel še enkrat iskreno zahvaliti. Zdravstvenemu osebju, zdravnikom, sestram. Delavcem v laboratorijih, ordinacijah. V domovih za ostarele. V delujoči proizvodnji in javnih službah. Vsem, ki ste pregorevali ob reorganizaciji ključnih sektorjev zdravstvenega sistema. Ki ste ob nejasnih navodilih ohranjali mirno kri in delovali zbrano in osredotočeno.

Velika hvala tudi vsem županom občin, ki ste preko vikenda in v teh nekaj dneh uredili tisoče stvari. Posebna zahvala županu občine Šmarje, ki je prevzel odgovornost in zaprl šolo, ko je bilo to potrebno.

Zahvala gre Civilni zaščiti širom po državi, vsem članom Kriznega štaba, ki so se brez oklevanja odzvali na mojo prošnjo za sodelovanje.

Hvala vsem sodržavljankam in sodržavljanom, prostovoljcem, ki ste se organizirali v okoljih, v katerih živite in ponudili pomoč starejšim in bolnim, ki so najbolj ogroženi. Človeška solidarnost je danes na preizkušnji. Vesel sem, ker vidim, da bo zmagala.

Spoštovani rojaki!

Svojo državo smo pred 30 leti ustanovili in ubranili tudi zato, da bi v njej lahko živeli svobodno. Omejevanje gibanja je v temeljnem nasprotju z bistvom našega življenja in hotenja. Toda v tem trenutku je nujno, če želimo rešiti mnoga življenja. Zato prosim, da odlok o omejitvi gibanja, ki ga je vlada sprejela na podlagi zakona o nalezljivih boleznih in bo veljal od polnoči dalje, dosledno upoštevamo. V bolnišnicah imamo že tudi mlade, ki so oboleli za virusom, zato nevarnosti res ne podcenjujmo.

Če smo doma, porabimo čas, ki je kar naenkrat na voljo, za družino, za študij, za kuharske recepte, za opravila na vrtu ali njivi. Preberimo knjigo, ki že dolgo čaka na polici in pokličimo znanca ali prijatelja, ki ga že dolgo nismo. Razmislimo o osebnih in poslovnih izzivih, ki nas čakajo po krizi. Veliko koristnega lahko naredimo zase tudi v teh časih. Veliko pa je tudi drobnih, a prijetnih stvari, za katere dolgo ni bilo časa. Bodimo v mislih in molitvah s tistimi, ki so zboleli in s tistimi, ki varujejo njihova življenja.

Ponovno vam polagam na srce: najbolj nujno pa je, da se zavemo, da tudi najbolj drastični ukrepi ne bodo zalegli, če se ne bomo zavedali, da je vsak izmed nas tako del problema kot del rešitve. Virus lahko širimo samo mi kot posamezniki. Samo kot posamezniki lahko tudi vsaj upočasnimo širitev.

Spoštovani Slovenke in Slovenci, sodržavljani, dragi rojaki!

Pandemija korona virusa je spremenila svet. Že danes je marsikaj drugače, kot smo bili navajeni in jutri bo ta razlika še večja. Časa krize ni mogoče izmeriti, zagotovo pa ne govorimo o dnevih, temveč najmanj o tednih in mesecih. A če bomo res vsi storili vse, kar je potrebno, potem bomo to nevarnost v vsakem primeru uspešno premagali in nekoč bomo lahko normalno živeli naprej.