Nadaljevanje prenove ceste na Dolžu

Dolž, nadaljevali bodo dela v smeri proti Vrhem (vir: MO NM)

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, direktor podjetja KOP Brežice Dejan Bibič in predsednik sveta Krajevne skupnosti Dolž Martin Kobe so danes podpisali pogodbo za izvedbo druge faze prenove ceste na Dolžu v višini 174.000 evrov z DDV, pri čemer bo krajevna skupnost prispevala 25.000 evrov.

Dela se začnejo ta mesec in bodo predvidoma zaključena do poletja.

Gre za nadaljevanje ureditve ceste iz središča kraja v smeri proti Vrhem, kjer je bil v prvi fazi del že obnovljen 80-metrski odsek ceste, zgrajen pločnik in javna razsvetljava, sedaj pa bo prenovljenih še nadaljnjih 170 metrov cestišča. 

Kot je povedal novomeški župan Macedoni, dela tudi tokrat poleg ureditve ceste zajemajo še nadaljevanje izgradnje manjkajočega pločnika in javne razsvetljave, zgrajeni bodo tudi podporni zidovi in urejeno odvodnjavanje meteornih voda. S tem bo zagotovljena večja varnost predvsem za ranljive udeležence v prometu in urejena varna šolska pot za šolarje podružnične šole.

Izpostavil je, da novomeška občina nadaljuje z urejanjem primestnih središč in podeželja ter izboljšuje cestno infrastrukturo. Poleg nadaljevanja del na Dolžu je v teku prenova še enega pomembnega cestnega odseka pod Gorjanci – med Gabrjem in Pangrč Grmom.

Med drugim prenove cest z namenom večje prometne varnosti potekajo tudi v številnih ostalih krajevnih skupnostih, in sicer med Malim Slatnikom in Petelinjekom, na Ratežu, v Birčni vasi, v Črmošnjicah in na Topliški cesti.

Zaključena je celovita ureditev prometno varne šolske poti na območju otoške osnovne šole oziroma med Lešnico in Otočcem, v pripravi pa je tudi projekt za varnejšo ureditev poteka prednostne ceste pri stari šoli na Otočcu.

Podpis pogodbe
Dolž (vir: MO NM)

M. D.